Cetak       Kongsi


Penerbitan

Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Kedua 2017

Buletin Suku Tahunan BNM memberikan penilaian suku tahunan mengenai perkembangan ekonomi, monetari dan kewangan Malaysia. Penilaian ini termasuk penilaian mutakhir oleh Bank Negara Malaysia berhubung dengan hala tuju ekonomi pada masa hadapan. Buletin ini juga memberikan pemahaman tentang isu ekonomi dan kewangan semasa, termasuk sorotan penting berkaitan dengan inisiatif dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dalam memenuhi mandatnya.

 
 

(Click on image to enlarge)

Pertumbuhan KDNK lebih kukuh pada 5.8%

Petumbuhan permintaan dalam negeri dan sektor ekonomi utama terus meningkat.

(Click on image to enlarge)

Keperluan pembiayaan terus mencukupi dan kualiti aset kekal kukuh

  • Pembiayaan kepada sektor swasta bertambah baik
  • Kualiti aset keseluruhan sistem perbankan kekal kukuh