Print       Share


Penerbitan

Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Ketiga 2017

Buletin Suku Tahunan BNM memberikan penilaian suku tahunan mengenai perkembangan ekonomi, monetari dan kewangan Malaysia. Penilaian ini termasuk penilaian mutakhir oleh Bank Negara Malaysia berhubung dengan hala tuju ekonomi pada masa hadapan. Buletin ini juga memberikan pemahaman tentang isu ekonomi dan kewangan semasa, termasuk sorotan penting berkaitan dengan inisiatif dasar yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia dalam memenuhi mandatnya.

Read full book >>

 

 
 

(Click on image to enlarge)

Ekonomi Malaysia berkembang pesat pada kadar 6.2% pada suku ketiga 2017

Permintaan dalam negeri terus meningkat dan merentas semua sektor ekonomi

(Click on image to enlarge)

Keadaan pembiayaan kekal menyokong ekonomi

  • Sistem perbankan mempunyai mudah tunai yang mencukupi untuk menyokong pengantaraan kewangan
  • PKS, termasuk syarikat permulaan, terus mendapat akses kepada pembiayaan.