Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 2007

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [ Dapatkannya ]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Perutusan YAB Perdana Menteri [PDF 469K]
 

Seksyen I: Prospek Ekonomi


Bab 1: Ekonomi Malaysia [PDF 1.49M]
Bab 2: Persekitaran Ekonomi yang Berubah-ubah  [PDF 2.24M]
 

Merencana Hala Tuju bagi Pembangunan PKS


Bab 3: Prestasi Produktiviti PKS [PDF 2.63M]
 

Seksyen III: Program Utama untuk Pembangunan PKS


Bab 4: Tinjauan Keseluruhan Rangka Tindakan Pembangunan PKS Kebangsaan [PDF 1.86M]
Bab 5: Meningkatkan Kapasiti dan Keupayaan [PDF 3.97M]
Bab 6: Memperkukuh Infrastruktur yang Menyokong Pembangunan PKS [PDF 1.88M]
Bab 7: Meningkatkan Akses kepada Pembiayaan [PDF 3.36M]
 

Seksyen IV: Melangkah ke Hadapan


Bab 8: Sektor Pertumbuhan yang Digalakkan [PDF 2.7M]
 
Lampiran [PDF 642K]
Lampiran 1-Glosari
Lampiran 2-Program Utama untuk Pembangunan PKS pada tahun 2008
Lampiran 3-Definisi Perusahaan Kecil dan Sederhana