Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Tahunan BNM

Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia memberikan maklumat yang banyak dan mendalam mengenai perkembangan ekonomi dan trendnya di Malaysia. Laporan ini mengandungi maklmat mengenai wang dan kredit, kewangan awam, perkembangan sektor benar (pengeluaran, harga, upah dan guna tenaga) dan perkembangan sektor luaran (kadar pertukaran, perdagangan dan imbangan pembayaran)

Laporan ini juga mengandungi rencana mengenai topik terpilih yang menarik minat semasa serta relevan dengan pengurusan ekonomi makro negara.


Keluaran Terkini : Laporan Tahunan BNM 2017

Keluaran terpilih penerbitan ini terdapat dalam format PDF. Sila pilih satu daripada menu di bawah:

Tahun:

 

Tarikh Keluaran
28 Mar 2018 Laporan Tahunan BNM 2017