Cetak       Kongsi


Amaran Surat Palsu

Al-Basri Holding Sdn. Bhd.
(Ditandatangani oleh Bahani bin Samin)


Pengirim Tarikh Dokumen Ringkasan Kandungan Surat Lampiran
Al-Basri Holding Sdn. Bhd.
(Ditandatangani oleh Bahani bin Samin)
  • 17 Oktober 2016
  • 28 Disember 2016
  • 9 Februari 2017
  • 21 Mac 2017
Mengaku sebagai Absolute Beneficiary Tabung/Simpanan Harta Raja-Raja Melayu Islam Nusantara dan Pewaris Perbendaharaan Khalifah Al-Mahdi Alaihi Salam dan telah diamanahkan untuk menguruskan dana berjumlah USD 3,117,802,373,064,338,000.00 yang berada dibawah kawal selia BNM.

Klik untuk memuat turun