Cetak       Kongsi


Notices & Announcements


Pilih mengikut tahun

Masukkan kata kunci
Date Title

08 May 2019

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pengendali Perniagaan Perkhidmatan Wang Secara Haram di Sibu, Sarawak

30 Apr 2019

Peluang Kerjaya di Bank Negara Malaysia - Temu Duga Terbuka untuk Jawatan Konstabel (Unit Khas) dan Konstabel

16 Apr 2019

Jualan Lelong Wang Kertas Ringgit Malaysia Bernombor Siri Istimewa

22 Mar 2019

Kadar dan Statistik Bank Negara Malaysia kini boleh dicapai melalui Open API

20 Mar 2019

Buletin RINGGIT (Keluaran Januari 2019) kini boleh dimuat turun

14 Mar 2019

Biasiswa Bank Negara Malaysia Sesi Akademik 2019/2020 Membentuk Bakat Terunggul

08 Mar 2019

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pengendali Perniagaan Perkhidmatan Wang Haram di Kedah dan Perlis

14 Feb 2019

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pengendali Perniagaan Perkhidmatan Wang Secara Haram di Kuala Lumpur

04 Jan 2019

Buletin RINGGIT (Keluaran Disember 2018) kini boleh dimuat turun