Cetak       Kongsi


Notices & Announcements


Pilih mengikut tahun

Masukkan kata kunci
Date Title

29 Nov 2017

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Syarikat yang Mengambil Deposit Secara Haram

06 Oct 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Ogos 2017) kini boleh dimuat turun

03 Oct 2017

Keputusan Majlis Penasihat Shariah

20 Sep 2017

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Syarikat yang Mengambil Deposit Secara Haram

05 Sep 2017

Keputusan Majlis Penasihat Shariah

23 Aug 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Julai 2017) kini boleh dimuat turun

24 Jul 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Jun 2017) kini boleh dimuat turun

15 Jun 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Mei 2017) kini boleh dimuat turun

30 May 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran April 2017) kini boleh dimuat turun

04 May 2017

Peringatan Mengenai Penipuan SMS dan Laman Sesawang Palsu yang Melibatkan Nama Bank Negara Malaysia

28 Apr 2017

Notis Penyalahgunaan Nama Bank Negara Malaysia Serta Nama dan Jawatan Pegawai-Pegawai Kanannya

12 Apr 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Mac 2017) kini boleh dimuat turun

23 Mar 2017

Nasihat kepada Orang Ramai Mengenai Aplikasi Mudah Alih untuk Penjagaan Kesihatan dan Perbelanjaan Perubatan

22 Mar 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Februari 2017) kini boleh dimuat turun

17 Mar 2017

Kekosongan Jawatan Konstabel (Unit Khas) - Perkhidmatan Polis Bantuan, Bank Negara Malaysia

17 Mar 2017

Kekosongan Jawatan Konstabel - Perkhidmatan Polis Bantuan, Bank Negara Malaysia

23 Feb 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Januari 2017) kini boleh dimuat turun

02 Feb 2017

Buletin RINGGIT (Keluaran Disember 2016) kini boleh dimuat turun