Print       Share


Muat Turun Ucapan Bajet 2018 oleh Perdana Menteri Malaysia

Release Date: 27 Oct 2017

Ucapan Bajet Tahun 2018 dari YAB Dato' Sri Mohd. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri. Klik pada pautan di bawah untuk memuat turun.

Budget 2018 Speech by Prime Minister YAB Dato' Sri Mohd. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Click the following link to download.

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.