Print       Share


Money Services Business

Search keyword(s) in Title
No Title

1

Additional Requirements for the Chief Executive Officer

2

Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) - Money Services Business (Sector 3)

3

Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) - Money Services Business (Sector 3) (Supplementary Document No. 1)

4

Circular pursuant to Section 83 of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA) on the recent Public Statement Issued by the FATF

5

Circular Pursuant to the Anti-Money Laudering and Anti-Terrorism Financing (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014

6

Circular Pursuant to the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Security Council Resolution) (Al-Qaida and Taliban) (Amendment) Order 2014

7

Circular Pursuant to the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) (Amendment) Order 2014 - Malaysia's Domestic List

8

Fees under the Money Service Business Act 2011

9

Garis Panduan bagi Pengurusan Risiko dan Kawalan Dalaman untuk Perniagaan Perkhidmatan Wang

10

Guidelines on Agent Oversight Framework for the Money Services Business Industry

11

Guidelines on Governance and Operational Requirements on Conduct of Money Services Business( MSB)

12

Guidelines on Risk Management and Internal Controls for Conduct of Money Services Business

13

Guidelines on Statistical Reporting for Money Services Business

14

Implementation Guidance on Agreed-Upon Procedures (AUP) and the preparation of the Report of Factual Findings

15

Keperluan berkenaan Pengenalpastian Identiti Perniagaan Perkhidmatan Wang Berlesen

16

Management of Customer Information and Permitted Disclosure

17

Money Services Business (Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad) (Exemption) Order 2013

18

Money Services Business (Compoundable Offences) Regulations 2011

19

Money Services Business (Duties of Licensees) Regulations 2012 [P.U.(A) 72/2012]

20

Money Services Business (Licensing) Regulations 2012 [P.U.(A) 70/2012]

21

Money Services Business (Minimum Capital Funds) Regulations 2011

22

Money Services Business (Minimum Criteria of the "Fit and Proper" Person) Regulations 2012 [P.U. (A) 68/2012]

23

Money Services Business (Money Services Business Agents) Regulations 2012 [P.U.(A) 69/2012]

24

Money Services Business (Remittance Business) (Amendment) Regulations 2015 [P.U.(A) 255/2015]

25

Money Services Business (Remittance Business) Regulations 2012

26

Money Services Business(Exemption of Fees) Order 2011

27

Pematuhan Terhadap Garis Panduan Yang Dikeluarkan di Bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (APPW)

28

Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)

29

Pematuhan Terhadap Peraturan-peraturan di dalam Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011

30

Pengeluaran Resit bagi Transaksi Perniagaan Perkhidmatan Wang

31

Pengemukaan Laporan Suku Tahunan Berkenaan Status Kewarganegaraan Pekerja Pemegang Lesen

32

Pengemukaan Permohonan Di Bawah Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (APPW)

33

Pengurangan Penggunaan Cek bagi Industri Perniagaan Perkhidmatan Wang

34

Penyediaan Penyata Kewangan mengikut Piawaian 'Malaysian Financial Reporting Standards' (MFRS)

35

Principles for a Fair and Effective Financial Market for the Malaysian Financial Market

36

Requirements for the Conduct of Money Services Business by Banking Institutions

37

Requirements for the Money Services Business Compliance Officer

38

Requirements for the Money Services Business Compliance Officers to Obtain Certification / Accreditation

39

Staff Training Expenditure

40

Syarat-Syarat Lesen di bawah Seksyen 10(2) APPW (2011)

41

Syarat-Syarat Pelantikan Ejen oleh Pemegang Lesen Prinsipal di Bawah Seksyen 43(4) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011