Cetak       Kongsi


Publications

Sorotan dan Perangkaan Bulanan April 2017 

Perangkaan Bulanan


Important note: The excel tables are best viewed or downloaded using Internet Explorer (IE) version 7 or above. To avoid any difficulties in viewing the tables, kindly upgrade your IE to the latest version from the hyperlink below.http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx


1 Kewangan dan Perbankan  
     
1.1 Wang Rizab [XLS, 64.5K]
1.2 Mata Wang Dalam Edaran mengikut Jenis Nilai [XLS, 658K]
1.3 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3 [XLS, 77.5K]
1.3.1 Wang Secara Luas, M3 [XLS, 77K]
1.3.2 Faktor Penentu M3 [XLS, 280K]
1.4 Bank Negara Malaysia: Penyata Aset [XLS, 280K]
1.5 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 260K]
1.5.1 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti (format terdahulu) [XLS, 260K]
1.6 Tabung-tabung Khas Bank Negara Malaysia [XLS, 39.5K]
1.7 Sistem Perbankan: Penyata Aset [XLS, 143K]
1.7.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Aset [XLS, 106K]
1.7.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset [XLS, 95K]
1.7.2.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam : Penyata Aset ( format dahulu ) [XLS, 47.5K]
1.7.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset Tempatan dan Asing [XLS, 144K]
1.7.3.1 Bank Perdagangan: Penyata Aset Tempatan dan Asing (format dahulu) [XLS, 44K]
1.7.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Aset [XLS, 89K]
1.7.5 Syarikat kewangan: Penyata Aset [XLS, 68.5K]
1.8 Kumpulan-kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am: Penyata Aset  
1.9 Sistem Perbankan: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 121K]
1.9.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Modal & Liabiliti [XLS, 93K]
1.9.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.2.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti (format dahulu) [XLS, 39K]
1.9.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing [XLS, 122.5K]
1.9.3.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing (format terdahulu) [XLS, 42.5K]
1.9.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.5 Syarikat Kewangan: Penyata Liabiliti [XLS, 74.5K]
1.9.5.1 Syarikat kewangan: Penyata Aset dan Liabiliti (format dahulu) [XLS, 55.5K]
1.9.6 Sistem Perbankan: Aset Luar dan Tanggungan Luar [XLS, 55.5K]
1.10 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Tujuan [XLS, 82K]
1.11 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Sektor [XLS, 81K]
1.12 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Tujuan [XLS, 45.5K]
1.13 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor [XLS, 46K]
1.13.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 46K]
1.14 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Tujuan [XLS, 40K]
1.15 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor [XLS, 41K]
1.15.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 41K]
1.16 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Tujuan [XLS, 39.5K]
1.17 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor [XLS, 40.5K]
1.17.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 40.5K]
1.18 Sistem Perbankan: Pinjaman Mengikut Jenis [XLS, 231K]
1.18.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Jenis [XLS, 101K]
1.18.2 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 63K]
1.19 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan [XLS, 14K]
1.19.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 106K]
1.19.2 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.3 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Jenis dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.4 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman/Pembiayaan Mengikut Tujuan [XLS, 51.5K]
1.19.5 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan [XLS, 51.5K]
1.20 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 68.5K]
1.20.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 78K]
1.20.2 Bank Perdagangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 87K]
1.20.3 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 61K]
1.20.4 Bank Saudagar: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 61K]
1.20.5 Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 81K]
1.20.6 Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor [XLS, 41.5K]
1.21 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 71.5K]
1.21a Sistem Perbankan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 71.5K]
1.21.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Tidak Berbayar/ Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 121K]
1.21.1a Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 121K]
1.21.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.2a Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.3 Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.3a Bank-bank Pelaburan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [XLS, 63.5K]
1.21.4 Syarikat Kewangan: Jumlah Peruntukan Hutang dan Pinjaman Tidak Berbayar [XLS, 49K]
1.22 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 38K]
1.22.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 30K]
1.22.2 Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman/Pembiayaan Terjejas Mengikut Tujuan [XLS, 30K]
1.23 Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor [XLS, 38K]
1.23.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.23.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 29.5K]
1.23.3 Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.23.4 Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 29.5K]
1.23.5 Syarikat Kewangan: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor [XLS, 29.5K]
1.24 Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Jenis [XLS, 151K]
1.24.1 Sistem Perbankan Islam: Deposit mengikut Jenis [XLS, 60K]
1.24.2 Sistem Perbankan Islam: Deposit Mengikut Jenis & Penyimpan [XLS, 115K]
1.24.3 Sistem Perbankan (format terdahulu): Skim Perbankan Islam - Deposit Mengikut Jenis dan Penyimpan [XLS, 164K]
1.25 Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Penyimpan [XLS, 55.5K]
1.25.1 Sistem Perbankan: Deposit Permintaan mengikut Penyimpan [XLS, 85.5K]
1.25.2 Sistem Perbankan: Deposit Tabungan dan Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Am mengikut Penyimpan [XLS, 194K]
1.25.3 Sistem Perbankan: Perjanjian Belian-Balik mengikut Penyimpan [XLS, 146K]
1.25.4 Sistem Perbankan: Instrumen Deposit Boleh Niaga mengikut Penyimpan [XLS, 140K]
1.25.5 Sistem Perbankan: Deposit Mata Wang Asing dan Lain-lain Deposit mengikut Penyimpan [XLS, 125K]
1.25.6 Sistem Perbankan: Deposit Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Deposit Pelaburan Am mengikut Cukup Tempoh Asal [XLS, 231K]
1.26 Nisbah Keperluan Berkanun dan Nisbah Mudah Tunai [XLS, 34K]
1.27 Keperluan Rizab Berkanun and Aset Mudah Tunai [XLS, 43.5K]
1.28 Rangka Kerja Mudah Tunai Baru [XLS, 47K]
1.28a Nisbah Perlindungan Mudah Tunai [XLS, 47K]
1.29 Sistem Perbankan: Komponen Modal [XLS, 70K]
1.29a Sistem Perbankan: Komponen Modal [XLS, 70K]
1.29.1 Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal [XLS, 91K]
1.29.1a Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal [XLS, 91K]
1.29.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal [XLS, 70.5K]
1.29.2a Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal [XLS, 70.5K]
1.29.3 Syarikat Kewangan: Komponen Modal [XLS, 55.5K]
1.29.4 Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal [XLS, 72.5K]
1.29.4a Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal [XLS, 72.5K]
1.30 Operasi Kad Kredit Di Malaysia [XLS, 48K]
1.31 Sistem Perbankan: Nisbah Pinjaman kepada Dana, Nisbah Pinjaman kepada Dana dan Ekuiti dan Mudah Tunai Terkumpul di Bank Negara Malaysia [XLS, 48K]
     
2 Kewangan dan Pasaran Modal  
     
2.1 Kadar Faedah: Institusi Perbankan [XLS, 14K]
2.2 Sistem Perbankan Islam: Kadar Pembiayaan dan Pulangan kepada Pendeposit [XLS, 14K]
2.3 Kadar Faedah: Pasaran Wang Antara Bank [XLS, 14K]
2.4 Kadar Faedah: Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara [XLS, 14K]
2.4.1 Bil Perbendaharaan, Bil Bank Negara, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Khazanah: Keputusan Tender * [XLS, 14K]
2.5 Hasil Indikatif Pasaran: Sekuriti Kerajaan Malaysia [XLS, 14K]
2.6 Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia [XLS, 14K]
2.6.1 Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia (harian) [XLS, 14K]
2.7 Jumlah Dana Diniagakan dalam Pasaran Wang Antara Bank [XLS, 14K]
2.8 Jumlah Urus Niaga Antara Bank dalam Pasaran Pertukaran Asing Kuala Lumpur [XLS, 14K]
2.9 Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Awam) [XLS, 14K]
2.10 Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Swasta) [XLS, 14K]
2.11 Terbitan Baru Bon Korporat dan/atau Sukuk [XLS, 14K]
2.12 Bursa Malaysia Securities Berhad: Penunjuk Terpilih [XLS, 14K]
2.13 Pasaran Hadapan dan Opsyen: Penunjuk Terpilih [XLS, 14K]
2.14 Pusing Ganti Dalam Pasaran Wang Konvensional dan Islam [XLS, 14K]
2.15 Pusing Ganti Derivatif [XLS, 14K]
2.16 Pusing Ganti Sekuriti Hutang dan Sukuk [XLS, 14K]
2.17 Pusing Ganti Pasaran Pertukaran Asing [XLS, 14K]
     
3 Sektor Luaran dan Penunjuk Makroeconomi  
     
3.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan [XLS, 14K]
3.1.1 Hasil Semasa Kerajaan Persekutuan [XLS, 14K]
3.1.2 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek [XLS, 14K]
3.1.3 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Fungsi [XLS, 14K]
3.1.4 Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Baki Matang [XLS, 14K]
3.1.4a Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Matang Asal (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.1.5 Hutang Kerajaan Persekutuan yang Diterbitkan Dalam Negeri: Pengkelasan mengikut Pemilik [XLS, 14K]
3.1.5a Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Pemilik (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.1.6 Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang [XLS, 14K]
3.1.6a Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang (Format Terdahulu) [XLS, 14K]
3.2 RENTAS - Pemegangan Asing bagi Sekuriti Hutang dan Sukuk [XLS, 14K]
3.3 Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.3a Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.3.1 Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2010=100) dan Harga Semasa [XLS, 14K]
3.3.1a Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2005=100) dan Harga Semasa [XLS, 14K]
3.4 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunana) [XLS, 14K]
3.4a Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.4.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 [XLS, 14K]
3.4.1a Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 [XLS, 14K]
3.4.2 Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa [XLS, 14K]
3.5 Penunjuk Ekonomi Terpilih [XLS, 14K]
3.5.1 Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) [XLS, 14K]
3.5.1.1 Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.5.2 Nilai Ditambah oleh Perusahaan Perkilangan [XLS, 14K]
3.5.3 Pengeluaran Barangan Perkilangan Terpilih [XLS, 14K]
3.5.4 Pengeluaran Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan [XLS, 14K]
3.5.5 Penunjuk Sektor Pembinaan [XLS, 14K]
3.5.5a Penunjuk Sektor Pembinaan (format terdahulu) [XLS, 14K]
3.5.6 Penunjuk Penggunaan Swasta [XLS, 14K]
3.5.7 Penunjuk Pelaburan Swasta [XLS, 14K]
3.5.8 Indeks Harga Pengguna [XLS, 14K]
3.5.9 Penunjuk Harga Pengguna [XLS, 14K]
3.5.10 Penunjuk Harga Pengeluar [XLS, 14K]
3.5.11 Penunjuk Harga Rumah [XLS, 14K]
3.5.12 Penunjuk Pasaran Buruh [XLS, 14K]
3.5.13 Malaysia: Luas Kawasan Tanaman Terpilih [XLS, 14K]
3.5.14 Statistik Terpilih bagi Cek Tak Laku, Cek Telah Dijelaskan dan Kebankrapan [XLS, 14K]
3.6 Imbangan Pembayaran (BPM6) [XLS, 14K]
3.6a Imbangan Pembayaran (BPM5) [XLS, 14K]
3.6.1 Imbangan Pembayaran (Butiran Terperinci, BPM6) [XLS, 14K]
3.6.1.1 Imbangan Pembayaran (bersih) [XLS, 14K]
3.6.2 Perdagangan Luar Negeri [XLS, 14K]
3.6.3 Haluan Perdagangan Luar Negeri (format baru) [XLS, 14K]
3.6.4 Eksport Kasar Barangan Perkilangan [XLS, 14K]
3.6.4.1 Eksport Kasar Barangan Perkilangan (Perubahan Tahunan) [XLS, 14K]
3.6.5 Eksport Kasar bagi Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan [XLS, 14K]
3.6.6 Harga Purata bagi Komoditi Terpilih [XLS, 14K]
3.6.7 Import Kasar mengikut Fungsi Ekonomi [XLS, 14K]
3.6.8 Import mengikut Penggunaan Akhir [XLS, 14K]
3.6.9 Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Negara [XLS, 14K]
3.6.9a Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.10 Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.10a Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.11 Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Negara [XLS, 14K]
3.6.11a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.12 Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.12a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.13 Pelaburan Portfolio Bersih Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.14 Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.14a Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.15 Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.15a Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.16 Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.16a Kedudukan Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara [XLS, 14K]
3.6.17 Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.17a Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor [XLS, 14K]
3.6.18 Kedudukan Pelaburan Antarabangsa [XLS, 14K]
3.7 Hutang Luar Negeri (Definisi Semula) [XLS, 14K]
3.7a Hutang Luar Negeri (Definisi Terdahulu) [XLS, 14K]
3.8 Rizab Luar Negeri [XLS, 14K]
     
4 Insurans dan Takaful  
     
4.1 Kumpulan Wang Insurans Hayat/Am dan Takaful Keluarga/Am: Penyata Aset (dialihkan dari jadual asal 1.8) [XLS, 14K]
4.2 Insurans: Aset dan Liabiliti Penanggung Insurans Ditubuhkan di Malaysia [XLS, 14K]
4.3 Takaful: Aset dan Liabiliti Pengendali Takaful Ditubuhkan di Malaysia [XLS, 14K]
4.4 Insurans: Nisbah Kecukupan Modal [XLS, 14K]
4.6 Insurans Hayat: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.1 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.2 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.3 Insurans Hayat: Bilangan Polisi Ditamatkan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.4 Insurans Hayat: Agihan Premium Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.5 Insurans Hayat: Agihan Premium Tahunan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.6 Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Baharu Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.7 Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.8 Insurans Hayat: Penamatan Premium Tahunan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.9 Insurans Hayat: Penamatan Nilai Diinsuranskan Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.6.a Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [XLS, 14K]
4.6.b Insurans Hayat: Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat [XLS, 14K]
4.7 Insurans Am: Pendapatan Premium [XLS, 14K]
4.7.1 Insurans Am: Agihan Premium Langsung Kasar [XLS, 14K]
4.7.2 Insurans Am: Agihan Premium Bersih [XLS, 14K]
4.7.3 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung dan Penanggung Insurans Semula Profesional yang Digabungkan [XLS, 14K]
4.7.4 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung [XLS, 14K]
4.7.5 Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Semula Profesional [XLS, 14K]
4.7.6 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Premium yang Disidkan dan Diretrosidkan ke Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.7 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Tuntutan Retrosisen Diperoleh Semula dari Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.8 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Komisen Keuntungan Diterima dari Luar Negeri [XLS, 14K]
4.7.9 Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Bersih [XLS, 14K]
4.7.10 Insurans Am: Nisbah Tuntutan [XLS, 14K]
4.7.11 Insurans Am: Premium Insurans Semula Diterima Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.12 Insurans Am: Premium Bersih Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.13 Insurans Am: Nisbah Tuntutan Penanggung Insurans Semula Am Professional [XLS, 14K]
4.7.14 Insurans Am: Pendapatan Premium Diperoleh [XLS, 14K]
4.7.15 Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Perniagaan Langsung [XLS, 14K]
4.7.16 Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Insurans Semula Diterima [XLS, 14K]
4.7.17 Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Berlesen/Luar Pesisir [XLS, 14K]
4.7.18 Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Asing [XLS, 14K]
4.7.19 Insurans Am: Tuntutan Bersih Dibayar [XLS, 14K]
4.7.20 Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.a Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.b Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.7.c Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.8 Takaful Keluarga: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa [XLS, 14K]
4.8.1 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.2 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.3 Takaful Keluarga: Caruman bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.4 Takaful Keluarga: Agihan Caruman Perniagaan Baharu Mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.5 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.6 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.7 Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.8 Takaful Keluarga: Bilangan Sijil Ditamatkan [XLS, 14K]
4.8.9 Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan Ditamatkan [XLS, 14K]
4.8.10 Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Penamatan mengikut Pelan [XLS, 14K]
4.8.a Takaful Keluarga: Pendapatan dah Perbelanjaan [XLS, 14K]
4.8.b Takaful Keluarga: Aset Kumpulan Takaful Keluarga [XLS, 14K]
4.8.c Takaful Keluarga: Keputusan Penilaian [XLS, 14K]
4.9 Takaful Am: Agihan Caruman Kasar [XLS, 14K]
4.9.1 Takaful Am: Agihan Caruman Bersih [XLS, 14K]
4.9.2 Takaful Am: Nisbah Bendungan [XLS, 14K]
4.9.3 Takaful Am: Tuntutan Kasar Dibayar [XLS, 14K]
4.9.4 Takaful Am: Tuntutan Bersih Dibayar [XLS, 14K]
4.9.5 Takaful Am: Nisbah Tuntutan [XLS, 14K]
4.9.6 Takaful Am: Pendapatan Caruman Terperoleh [XLS, 14K]
4.9.7 Takaful Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar [XLS, 14K]
4.9.a Takaful Am: Keputusan Pengunderaitan dan Kendalian [XLS, 14K]
4.9.b Takaful Am: Aset Kumpulan Takaful Am [XLS, 14K]
4.9.c Takaful Am: Rizab Teknikal [XLS, 14K]
     
5 Lain- lain Penunjuk  
     
5.1 Senarai Institusi Perbankan [XLS, 14K]
5.2 Syarikat Pemajakan dan Pemfaktoran: Penyata Aset dan Tanggungan [XLS, 14K]
5.3 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja [XLS, 14K]
     
6. Glosari [PDF, 51K]