Cetak       Kongsi


Publications

Sorotan dan Perangkaan Bulanan November 2017PENGUMUMAN:(Terkini: 31 Julai 2017)
Bank Negara Malaysia ingin mengumumkan penyiaran set data akaun pelaburan yang komprehensif mulai keluaran Jun 2017 bagi memudahkan analisis akaun pelaburan. Kelima-lima jadual akaun pelaburan baharu yang diperkenalkan ini menyediakan maklumat terperinci mengenai jenis, pemegang dan tempoh matang akaun pelaburan; aset pendasar akaun pelaburan; dan komposisi pembiayaan yang dibiayai melalui akaun pelaburan mengikut jenis, konsep Shariah, tujuan dan sektor. Data akaun pelaburan baharu ini boleh didapati dalam jadual 1.32, 1.32.1 sehingga 1.32.5.

PENGUMUMAN: Jadual 3.5.12a Buletin Perangkaan Bulanan (MSB) Baharu – Penunjuk Pasaran Pekerja bagi Sektor Perkhidmatan Kewangan (Terkini: 30 Ogos 2017)
Bank Negara Malaysia ingin memaklumkan bahawa Buletin Perangkaan Bulanan untuk keluaran Julai 2017 akan memaparkan Jadual 3.5.12a baharu mengenai Penunjuk Pasaran Pekerja bagi Sektor Perkhidmatan Kewangan.

Perangkaan Bulanan


Important note: The excel tables are best viewed or downloaded using Internet Explorer (IE) version 7 or above. To avoid any difficulties in viewing the tables, kindly upgrade your IE to the latest version from the hyperlink below.http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx


1 Kewangan dan Perbankan  
     
1.1 Wang Rizab [XLS, 64.5K]
1.2 Mata Wang Dalam Edaran mengikut Jenis Nilai [XLS, 658K]
1.3 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3 [XLS, 77.5K]
1.3.1 Wang Secara Luas, M3 [XLS, 77K]
1.3.2 Faktor Penentu M3 [XLS, 280K]
1.4 Bank Negara Malaysia: Penyata Aset [XLS, 280K]
1.5 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 260K]
1.5.1 Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti (format terdahulu) [XLS, 260K]
1.6 Tabung-tabung Khas Bank Negara Malaysia [XLS, 39.5K]
1.7 Sistem Perbankan: Penyata Aset [XLS, 143K]
1.7.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Aset [XLS, 106K]
1.7.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset [XLS, 95K]
1.7.2.1 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam : Penyata Aset ( format dahulu ) [XLS, 47.5K]
1.7.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset Tempatan dan Asing [XLS, 144K]
1.7.3.1 Bank Perdagangan: Penyata Aset Tempatan dan Asing (format dahulu) [XLS, 44K]
1.7.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Aset [XLS, 89K]
1.7.5 Syarikat kewangan: Penyata Aset [XLS, 68.5K]
1.8 Kumpulan-kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am: Penyata Aset  
1.9 Sistem Perbankan: Penyata Modal dan Liabiliti [XLS, 121K]
1.9.1 Sistem Perbankan Islam: Penyata Modal & Liabiliti [XLS, 93K]
1.9.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.2.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti (format dahulu) [XLS, 39K]
1.9.3 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing [XLS, 122.5K]
1.9.3.1 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing (format terdahulu) [XLS, 42.5K]
1.9.4 Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Liabiliti [XLS, 79.5K]
1.9.5 Syarikat Kewangan: Penyata Liabiliti [XLS, 74.5K]
1.9.5.1 Syarikat kewangan: Penyata Aset dan Liabiliti (format dahulu) [XLS, 55.5K]
1.9.6 Sistem Perbankan: Aset Luar dan Tanggungan Luar [XLS, 55.5K]
1.10 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Tujuan [XLS, 82K]
1.11 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Sektor [XLS, 81K]
1.12 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Tujuan [XLS, 45.5K]
1.13 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor [XLS, 46K]
1.13.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 46K]
1.14 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Tujuan [XLS, 40K]
1.15 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor [XLS, 41K]
1.15.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 41K]
1.16 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Tujuan [XLS, 39.5K]
1.17 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor [XLS, 40.5K]
1.17.1 Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor (format dahulu) [XLS, 40.5K]
1.18 Sistem Perbankan: Pinjaman Mengikut Jenis [XLS, 231K]
1.18.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Jenis [XLS, 101K]
1.18.2 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 63K]
1.19 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan [XLS, 14K]
1.19.1 Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 106K]
1.19.2 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.3 Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Jenis dan Sektor [XLS, 51.5K]
1.19.4 Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman/Pembiayaan Mengikut Tujuan [XLS, 51.5K]