Cetak       Kongsi


Publications

Ringgit (Newsletter)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Sesungguhnya ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan aktivisme dan perlindungan kewangan yang lebih baik.

Penerbitan RINGGIT merupakan sebahagian daripada usaha yang berterusan dalam pendidikan kewangan. Adalah menjadi harapan kami penerbitan RINGGIT dapat menyediakan maklumat yang komprehensif, bermakna dan bermanfaat kepada para pengguna.

Keluaran Terkini : Ringgit December 2017

Keluaran terpilih penerbitan ini terdapat dalam format PDF. Sila pilih satu daripada menu di bawah:

Tahun:

 

Tarikh Keluaran
26 Jan 2018 Ringgit December 2017
09 Jan 2018 Ringgit November 2017
09 Jan 2018 Ringgit October 2017
09 Jan 2018 Ringgit September 2017
06 Oct 2017 Ringgit August 2017
23 Aug 2017 Ringgit July 2017
24 Jul 2017 Ringgit June 2017
15 Jun 2017 Ringgit May 2017
30 May 2017 Ringgit April 2017
12 Apr 2017 Ringgit March 2017
22 Mar 2017 Ringgit February 2017
23 Feb 2017 Ringgit January 2017

NOTE: 

If you have any query regarding Ringgit Publication, please contact our friendly contact centre personnel at 1300-88-LINK (5465) or email bnmtelelink@ bnm.gov.my.

Alternatively you may submit your query via our online feedback form.