Cetak       Kongsi


Publications

Ringgit (Newsletter)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Sesungguhnya ini merupakan komitmen kami untuk mewujudkan aktivisme dan perlindungan kewangan yang lebih baik.

Penerbitan RINGGIT merupakan sebahagian daripada usaha yang berterusan dalam pendidikan kewangan. Adalah menjadi harapan kami penerbitan RINGGIT dapat menyediakan maklumat yang komprehensif, bermakna dan bermanfaat kepada para pengguna.

Keluaran Terkini : RINGGIT October 2018

Keluaran terpilih penerbitan ini terdapat dalam format PDF. Sila pilih satu daripada menu di bawah:

Tahun:

 

Tarikh Keluaran
12 Nov 2018 RINGGIT October 2018
29 Sep 2018 RINGGIT September 2018
04 Sep 2018 RINGGIT August 2018
28 Aug 2018 RINGGIT July 2018
06 Aug 2018 RINGGIT June 2018
03 Jul 2018 Ringgit May 2018
25 May 2018 Ringgit April 2018
01 Mar 2018 Ringgit March 2018
01 Feb 2018 RINGGIT February 2018
01 Jan 2018 Ringgit January 2018

NOTE: 

If you have any query regarding Ringgit Publication, please contact our friendly contact centre personnel at 1300-88-LINK (5465) or email bnmtelelink@ bnm.gov.my.

Alternatively you may submit your query via our online feedback form.