Cetak       Kongsi


Money Services Business

Permohonan untuk Menjalankan Perniagaan Perkhidmatan Wang (MSB)

  • Untuk memperbaharui lesen MSB, sila lengkapkan borang permohonan di bawah:
  • Untuk permohonan lesen MSB baharu, sila lengkapkan borang permohonan di bawah:
 
Prosedur penyerahan:

Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam bentuk dokumen (surat berdaftar) atau serahan tangan yang dihantar kepada:
 
Pengarah
Jabatan Pengawalan Perniagaan Perkhidmatan Wang
Aras12, Blok C
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur