Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Chubb Insurance Malaysia Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Wisma ACE Jerneh, 38 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2058 3000
Faksimili: +603 2058 3333
Laman Web: www.acejerneh.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Complaints Unit
Hubungi: Yvonne Yu
Alamat: Wisma ACE Jerneh, 38 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2058 3568
Faksimili: +603 2145 8611
Emel: Inquiries.MY@acegroup.com