Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

AIA PUBLIC Takaful Bhd

 

General Information

Alamat HQ: 99 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: 1 300 88 8922
Faksimili: +603 2056 3690
Laman Web: www.aiapublic.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Affairs
Hubungi: Ms. Intan Serimaya Ibrahim
Alamat: Level 14 Menara AIA, 99 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.
Telefon: 1 300 88 8922
Faksimili: +603 2056 3690
Emel: my.customer@aiapublic.com.my