Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Lonpac Insurance Berhad

 

General Information

Alamat HQ: 7th, 21st - 23rd Floor, Public Bank Building, 6 Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2262 8688 / 2723 7888
Faksimili: +603 2078 7455
Laman Web: www.lonpac.com
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Service/Complaints Unit
Hubungi: Puan Noor Hayati binti Yaacob (Customer Service Manager)
Alamat: LG Floor, Bangunan Public Bank, No. 6, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2262 8666
Faksimili: +603 2715 1332
Emel: complaint@lonpac.com