Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Zurich Insurance Malaysia Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Aras 11, Menara Zurich, No. 12, Jalan Dewan Bahasa 50460 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2146 8000
Faksimili: +603 2142 5863
Laman Web: www.zurich.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Complaint unit
Hubungi: Ms Cheah Siew Ming
Alamat: Aras 11, Menara Zurich, No. 12, Jalan Dewan Bahasa 50460 Kuala Lumpur
Telefon: +6 03 2146 8000 / 2146 8357 (D/L)
Faksimili: +6 03 2144 1622
Emel: siewming.cheah@zurich.com.my