Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

MPI Generali Insurans Berhad

 

General Information

Alamat HQ: 8th Floor, Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2034 9888
Faksimili: +603 2694 5758 / 5759
Laman Web: www.mpigenerali.com
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Complaint Handling Department
Hubungi: Yeo I-Peng
Alamat: 8th Floor, Menara Multi-Purpose, Capital Square, No. 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2034 9918
Faksimili: -
Emel: complaint@mpigenerali.com