Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Swiss Reinsurance Company Ltd.

 

General Information

Alamat HQ: 13A-2, Naza Tower @ Platinum Park, No.10, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: +603 2170 3601
Faksimili: +603 2170 3602
Laman Web: www.swissre.com