Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Swiss Reinsurance Company Ltd. (Swiss Re Retakaful)

 

General Information

Alamat HQ: No 10, Persiaran KLCC, 13A-2 Naza Tower @ Platinum Park, 50088 Kuala Lumpur.
Telefon: 03 2633 5800
Faksimili: 03 2633 5803
Laman Web: www.swissre.com