Cetak       Kongsi


Insurance Companies & Takaful Operators:Syarikat Insurans & Pengendali Takaful

Tokio Marine Insurance (Malaysia) Berhad

 

General Information

Alamat HQ: 29 - 31 Floor, Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2026 9808
Faksimili: +603 2026 9708
Laman Web: www.tokiomarine.com.my
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Engagement Centre
Hubungi: Ms. Shermin Leow / Puan Hayathi Mohammad Ghani
Alamat: 29 - 31st Floors, Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2026 9808: Shermin Leow (Ext 8157) / Hayathi Mohammad Ghani (ext 1294)
Faksimili: +603 2026 8867
Emel: shermin.leow@tokiomarine.com.my / hayathi@tokiomarine.com.my