Cetak       Kongsi


Islamic Banks : Perbankan Islam

CIMB Islamic Bank Berhad

 

General Information

Alamat HQ: Level 19,  Menara Bumiputra -Commerce, 11 Jalan Raja Laut  50350 Kuala Lumpur.
Telefon: +603  2619 1188
Faksimili: +603 2619 2288
Laman Web: www.cimbislamic.com
   
 

Unit Pengaduan

Nama Jabatan: Customer Resolution Unit (CRU)
Hubungi: Datin Aziyah Omar
Head, Customer Resolution Unit (CRU)
Alamat: CSD Contact Centre
CIMB Islamic Bank Berhad
Level 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11,
Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur.
Telefon: +603 6204 7788 (24 hours)
Faksimili: +603 2691 3248
Emel: CRU@cimb.com
   

Peserta Program SME

Nama Jabatan: SME Channel
Alamat: Level 10, Menara Bumiputra-Commerce, 11, Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur
Telefon: +603 2619 1188
Faksimili: +603 2619 3168