Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 423,261,481,651 *
Kertas Kerajaan Malaysia 2,825,307,306
Deposit dengan Institusi Kewangan 2,472,279,000
Pinjaman dan Pendahuluan 7,139,889,229
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,174,458,085
Aset-aset Lain 11,197,417,078
451,070,832,349
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 135,735,001,046
Mata Wang dalam Edaran 108,990,192,611
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
161,861,136,253
          Kerajaan Persekutuan
12,023,489,933
          Lain-lain
931,870,395
Kertas Bank Negara 21,792,633,790
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,743,431,949
Liabiliti-liabiliti Lain 1,893,076,372
451,070,832,349
 
* Rizab Antarabangsa pada 28 Februari 2019 bersamaan dengan USD102.4 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Mac 2019
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
28 Februari 2019
USD billion
Total Gross International Reserves 102.4
Rizab Mata Wang Asing 96.5
Kedudukan Rizab IMF 0.9
SDR 1.1
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.3