Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 422,534,108,188 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,204,373,067
Deposit dengan Institusi Kewangan 2,763,454,104
Pinjaman dan Pendahuluan 7,357,867,333
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,179,614,080
Aset-aset Lain 9,296,267,488
450,335,684,260
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 123,103,677,442
Mata Wang dalam Edaran 112,124,797,799
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
175,597,261,446
          Kerajaan Persekutuan
10,408,424,317
          Lain-lain
1,422,072,810
Kertas Bank Negara 16,173,136,554
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,540,724,243
Liabiliti-liabiliti Lain 3,865,589,649
450,335,684,260
 

Rizab Antarabangsa pada 15 Mei 2018 bersamaan dengan USD109.4 bilion.

 
KUALA LUMPUR
22 Mei 2018
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Mei 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 109.4
Rizab Mata Wang Asing 102.8
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 3.0