Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 423,081,052,411 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,304,155,524
Deposit dengan Institusi Kewangan 4,245,096,000
Pinjaman dan Pendahuluan 7,251,359,020
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,179,614,080
Aset-aset Lain 9,565,305,473
452,626,582,508
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 129,071,141,550
Mata Wang dalam Edaran 106,145,167,197
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
171,288,214,556
          Kerajaan Persekutuan
15,508,714,883
          Lain-lain
859,089,397
Kertas Bank Negara 17,858,265,289
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,644,785,191
Liabiliti-liabiliti Lain 4,151,204,445
452,626,582,508
 
* Rizab Antarabangsa pada 13 Julai 2018 bersamaan dengan USD104.6 bilion.
 
KUALA LUMPUR
20 Julai 2018
ABDUL RASHEED GHAFFOUR
TIMBALAN GABENOR


International Reserves (with Main Components)
13 Julai 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 104.6
Rizab Mata Wang Asing 98.0
Kedudukan Rizab IMF 0.9
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0