Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 418,662,828,887 *
Kertas Kerajaan Malaysia 2,278,279,621
Deposit dengan Institusi Kewangan 952,176,218
Pinjaman dan Pendahuluan 7,045,498,014
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,164,377,392
Aset-aset Lain 12,647,070,235
445,750,230,367
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 133,640,011,085
Mata Wang dalam Edaran 112,582,686,264
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
154,471,317,709
          Kerajaan Persekutuan
20,424,278,480
          Lain-lain
1,992,436,458
Kertas Bank Negara 12,413,969,103
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,619,966,340
Liabiliti-liabiliti Lain 2,505,564,928
445,750,230,367
 
* Rizab Antarabangsa pada 14 Jun 2019 bersamaan dengan USD102.6 bilion.
 
KUALA LUMPUR
21 Jun 2019
ABDUL RASHEED GHAFFOUR
TIMBALAN GABENOR


International Reserves (with Main Components)
14 Jun 2019
USD billion
Total Gross International Reserves 102.6
Rizab Mata Wang Asing 96.3
Kedudukan Rizab IMF 1.1
SDR 1.1
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.5