Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 427,041,182,683 *
Kertas Kerajaan Malaysia 2,257,765,959
Deposit dengan Institusi Kewangan 2,197,978,671
Pinjaman dan Pendahuluan 6,909,363,280
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,164,416,658
Aset-aset Lain 11,911,653,699
454,482,360,950
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 140,631,009,333
Mata Wang dalam Edaran 108,957,179,255
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
158,709,250,356
          Kerajaan Persekutuan
13,839,584,698
          Lain-lain
1,532,006,671
Kertas Bank Negara 20,561,915,202
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,722,425,377
Liabiliti-liabiliti Lain 2,428,990,058
454,482,360,950
 
* Rizab Antarabangsa pada 15 Ogos 2019 bersamaan dengan USD103.1 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Ogos 2019
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Ogos 2019
USD billion
Total Gross International Reserves 103.1
Rizab Mata Wang Asing 96.8
Kedudukan Rizab IMF 1.2
SDR 1.1
Emas 1.8
Lain-lain Aset Rizab 2.2