Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 431,272,274,021 *
Kertas Kerajaan Malaysia 2,412,045,647
Deposit dengan Institusi Kewangan 334,960,000
Pinjaman dan Pendahuluan 6,836,850,323
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,164,416,658
Aset-aset Lain 14,242,809,972
459,263,356,621
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 142,167,590,960
Mata Wang dalam Edaran 109,121,104,398
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
161,119,668,235
          Kerajaan Persekutuan
13,577,853,125
          Lain-lain
1,103,848,297
Kertas Bank Negara 21,604,902,537
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,684,947,389
Liabiliti-liabiliti Lain 2,783,441,680
459,263,356,621
 
* Rizab Antarabangsa pada 30 September 2019 bersamaan dengan USD103.0 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Oktober 2019
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
30 September 2019
USD billion
Total Gross International Reserves 103.0
Rizab Mata Wang Asing 96.7
Kedudukan Rizab IMF 1.1
SDR 1.1
Emas 1.9
Lain-lain Aset Rizab 2.2