Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 421,508,660,774 *
Kertas Kerajaan Malaysia 3,392,166,821
Deposit dengan Institusi Kewangan
Pinjaman dan Pendahuluan 6,992,418,257
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,177,203,593
Aset-aset Lain 6,945,895,663
443,016,345,108
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 132,974,480,631
Mata Wang dalam Edaran 103,141,087,080
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
157,072,288,724
          Kerajaan Persekutuan
9,493,081,602
          Lain-lain
952,928,280
Kertas Bank Negara 28,555,174,663
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,772,021,350
Liabiliti-liabiliti Lain 2,955,282,778
443,016,345,108
 
* Rizab Antarabangsa pada 31 Oktober 2018 bersamaan dengan USD101.7 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 November 2018
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Oktober 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 101.7
Rizab Mata Wang Asing 96.0
Kedudukan Rizab IMF 0.9
SDR 1.1
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 2.2