Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 419,535,952,444 *
Kertas Kerajaan Malaysia 3,391,948,588
Deposit dengan Institusi Kewangan 132,027,626
Pinjaman dan Pendahuluan 6,874,077,235
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,174,458,085
Aset-aset Lain 13,482,467,553
447,590,931,531
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 131,511,083,295
Mata Wang dalam Edaran 106,405,049,013
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
169,132,968,685
          Kerajaan Persekutuan
7,955,553,982
          Lain-lain
858,919,129
Kertas Bank Negara 21,745,525,911
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,743,431,949
Liabiliti-liabiliti Lain 2,138,399,567
447,590,931,531
 
* Rizab Antarabangsa pada 31 Disember 2018 bersamaan dengan USD101.4 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Januari 2019
ABDUL RASHEED GHAFFOUR
TIMBALAN GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Disember 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 101.4
Rizab Mata Wang Asing 95.7
Kedudukan Rizab IMF 0.9
SDR 1.1
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.1