Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 419,683,365,162 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,448,592,704
Deposit dengan Institusi Kewangan 10,372,490,094
Pinjaman dan Pendahuluan 7,556,846,799
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,179,614,080
Aset-aset Lain 10,732,679,572
456,973,588,411
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 139,288,667,564
Mata Wang dalam Edaran 108,881,347,731
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
173,235,176,150
          Kerajaan Persekutuan
14,839,705,320
          Lain-lain
1,083,539,628
Kertas Bank Negara 7,676,084,407
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,759,395,868
Liabiliti-liabiliti Lain 4,109,671,743
456,973,588,411
 
* Rizab Antarabangsa pada 30 Januari 2018 bersamaan dengan USD103.7 bilion.
 
KUALA LUMPUR
6 Februari 2018
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
30 Januari 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 103.7
Rizab Mata Wang Asing 97.1
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.1