Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 431,991,999,014 *
Kertas Kerajaan Malaysia 1,978,884,329
Deposit dengan Institusi Kewangan
Pinjaman dan Pendahuluan 7,002,488,746
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,164,397,292
Aset-aset Lain 10,222,621,447
455,360,390,828
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 144,961,931,044
Mata Wang dalam Edaran 110,461,931,583
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
158,523,904,101
          Kerajaan Persekutuan
10,925,754,222
          Lain-lain
2,048,875,298
Kertas Bank Negara 18,455,346,830
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,684,947,389
Liabiliti-liabiliti Lain 2,197,700,361
455,360,390,828
 
* Rizab Antarabangsa pada 29 November 2019 bersamaan dengan USD103.2 bilion.
 
KUALA LUMPUR
6 Disember 2019
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
29 November 2019
USD billion
Total Gross International Reserves 103.2
Rizab Mata Wang Asing 96.8
Kedudukan Rizab IMF 1.1
SDR 1.1
Emas 1.9
Lain-lain Aset Rizab 2.3