Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 433,319,261,219 *
Kertas Kerajaan Malaysia 3,934,115,419
Deposit dengan Institusi Kewangan 6,074,656,748
Pinjaman dan Pendahuluan 7,812,295,767
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,289,440,309
460,543,703,002
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 150,046,795,966
Mata Wang dalam Edaran 100,467,464,221
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
173,572,114,472
          Kerajaan Persekutuan
12,035,306,585
          Lain-lain
1,236,452,831
Kertas Bank Negara 9,499,839,849
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,077,762,896
Liabiliti-liabiliti Lain 5,507,966,182
460,543,703,002
 
Rizab Antarabangsa pada 31 Mei 2017 bersamaan dengan USD98.0 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Jun 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Mei 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 98.0
Rizab Mata Wang Asing 91.6
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.1
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.9