Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 436,076,232,791 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,128,095,694
Deposit dengan Institusi Kewangan 5,730,630,406
Pinjaman dan Pendahuluan 7,630,987,662
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,316,735,758
462,996,615,851
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 150,482,386,637
Mata Wang dalam Edaran 104,274,445,343
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
175,744,107,752
          Kerajaan Persekutuan
11,346,532,531
          Lain-lain
613,759,163
Kertas Bank Negara 7,759,778,683
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,077,762,896
Liabiliti-liabiliti Lain 4,597,842,846
462,996,615,851
 
Rizab Antarabangsa pada 15 Jun 2017 bersamaan dengan USD98.7 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Jun 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Jun 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 98.7
Rizab Mata Wang Asing 92.3
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.1
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0