Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 424,819,614,179 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,666,178,235
Deposit dengan Institusi Kewangan 5,003,526,051
Pinjaman dan Pendahuluan 7,617,162,126
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 6,819,237,456
451,039,651,587
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 145,961,189,813
Mata Wang dalam Edaran 105,311,026,953
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
170,583,922,708
          Kerajaan Persekutuan
8,783,279,452
          Lain-lain
965,350,184
Kertas Bank Negara 7,253,275,328
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,041,772,398
Liabiliti-liabiliti Lain 4,039,834,751
451,039,651,587
 
Rizab Antarabangsa pada 30 Jun 2017 bersamaan dengan USD98.9 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Julai 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
30 Jun 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 98.9
Rizab Mata Wang Asing 92.5
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.1
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0