Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 425,431,609,261 *
Kertas Kerajaan Malaysia 5,186,696,217
Deposit dengan Institusi Kewangan 6,184,518,474
Pinjaman dan Pendahuluan 7,843,510,318
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,064,176,996
453,824,444,806
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 146,925,565,405
Mata Wang dalam Edaran 100,469,697,972
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
168,722,173,128
          Kerajaan Persekutuan
16,964,590,866
          Lain-lain
972,036,133
Kertas Bank Negara 7,262,030,602
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,041,772,398
Liabiliti-liabiliti Lain 4,366,578,302
453,824,444,806
 
Rizab Antarabangsa pada 14 Julai 2017 bersamaan dengan USD99.1 bilion.
 
KUALA LUMPUR
21 Julai 2017
DR. SUKUDHEW SINGH
TIMBALAN GABENOR


International Reserves (with Main Components)
14 Julai 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 99.1
Rizab Mata Wang Asing 92.4
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.1
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.3