Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 427,030,790,168 *
Kertas Kerajaan Malaysia 5,356,573,601
Deposit dengan Institusi Kewangan 4,112,910,032
Pinjaman dan Pendahuluan 7,819,354,122
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,413,665,665
453,847,227,128
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 146,970,627,404
Mata Wang dalam Edaran 100,760,388,656
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
170,279,828,611
          Kerajaan Persekutuan
15,534,766,450
          Lain-lain
1,274,145,532
Kertas Bank Negara 6,270,521,343
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,041,772,398
Liabiliti-liabiliti Lain 4,615,176,734
453,847,227,128
 
Rizab Antarabangsa pada 31 Julai 2017 bersamaan dengan USD99.4 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Ogos 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Julai 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 99.4
Rizab Mata Wang Asing 93.0
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.1
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0