Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 431,021,662,001 *
Kertas Kerajaan Malaysia 5,355,671,855
Deposit dengan Institusi Kewangan 3,434,298,165
Pinjaman dan Pendahuluan 7,829,339,866
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,297,113,068
457,052,018,495
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 147,300,043,167
Mata Wang dalam Edaran 99,496,964,338
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
168,375,170,667
          Kerajaan Persekutuan
22,259,752,978
          Lain-lain
974,236,307
Kertas Bank Negara 6,278,216,343
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,041,772,398
Liabiliti-liabiliti Lain 4,225,862,297
457,052,018,495
 
Rizab Antarabangsa pada 15 Ogos 2017 bersamaan dengan USD100.4 bilion.
 
KUALA LUMPUR
22 Ogos 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 Ogos 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 100.4
Rizab Mata Wang Asing 93.9
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0