Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 432,849,914,580 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,245,696,567
Deposit dengan Institusi Kewangan 10,544,576,277
Pinjaman dan Pendahuluan 7,838,824,658
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,375,018,767
464,967,964,389
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 148,414,576,393
Mata Wang dalam Edaran 99,989,172,176
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
186,568,321,843
          Kerajaan Persekutuan
10,288,127,272
          Lain-lain
1,494,328,693
Kertas Bank Negara 5,293,948,384
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,041,772,398
Liabiliti-liabiliti Lain 4,777,717,230
464,967,964,389
 
Rizab Antarabangsa pada 15 September 2017 bersamaan dengan USD100.8 bilion.
 
KUALA LUMPUR
21 September 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
15 September 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 100.8
Rizab Mata Wang Asing 94.3
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0