Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 427,719,232,001 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,156,002,431
Deposit dengan Institusi Kewangan 8,673,387,664
Pinjaman dan Pendahuluan 7,819,511,400
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,020,734,609
457,502,801,645
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 146,950,012,253
Mata Wang dalam Edaran 101,013,627,645
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
181,854,328,864
          Kerajaan Persekutuan
9,238,829,937
          Lain-lain
1,114,326,847
Kertas Bank Negara 5,270,491,602
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,046,644,092
Liabiliti-liabiliti Lain 3,914,540,405
457,502,801,645
 
Rizab Antarabangsa pada 29 September 2017 bersamaan dengan USD101.2 bilion.
 
KUALA LUMPUR
6 Oktober 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
29 September 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 101.2
Rizab Mata Wang Asing 94.8
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 2.9