Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 428,733,451,752 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,155,439,896
Deposit dengan Institusi Kewangan 4,910,065,774
Pinjaman dan Pendahuluan 7,805,563,725
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 6,666,503,902
454,384,958,589
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 147,798,232,598
Mata Wang dalam Edaran 101,987,563,639
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
178,377,668,555
          Kerajaan Persekutuan
7,526,551,974
          Lain-lain
1,074,152,450
Kertas Bank Negara 5,277,089,342
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,046,644,092
Liabiliti-liabiliti Lain 4,197,055,939
454,384,958,589
 
Rizab Antarabangsa pada 13 Oktober 2017 bersamaan dengan USD101.4 bilion.
 
KUALA LUMPUR
20 Oktober 2017
DR. SUKUDHEW SINGH
TIMBALAN GABENOR


International Reserves (with Main Components)
13 Oktober 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 101.4
Rizab Mata Wang Asing 94.7
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.2