Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 428,909,213,524 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,001,494,903
Deposit dengan Institusi Kewangan 4,481,625,277
Pinjaman dan Pendahuluan 7,740,884,873
Hartanah - Tanah dan Bangunan 2,113,933,540
Aset-aset Lain 7,420,409,958
454,667,562,075
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 148,686,464,661
Mata Wang dalam Edaran 100,513,323,899
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
180,760,675,643
          Kerajaan Persekutuan
5,934,855,167
          Lain-lain
1,486,610,268
Kertas Bank Negara 5,284,126,931
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 8,046,644,092
Liabiliti-liabiliti Lain 3,854,861,414
454,667,562,075
 
Rizab Antarabangsa pada 31 Oktober 2017 bersamaan dengan USD101.5 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 November 2017
MUHAMMAD BIN IBRAHIM
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
31 Oktober 2017
USD billion
Total Gross International Reserves 101.5
Rizab Mata Wang Asing 95.0
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.5
Lain-lain Aset Rizab 3.0