Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 418,963,975,429 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,524,077,775
Deposit dengan Institusi Kewangan 3,957,815,796
Pinjaman dan Pendahuluan 7,314,334,701
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,179,614,080
Aset-aset Lain 9,611,947,970
448,551,765,751
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 123,019,748,214
Mata Wang dalam Edaran 111,229,385,851
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
173,697,463,990
          Kerajaan Persekutuan
11,042,069,382
          Lain-lain
1,266,530,980
Kertas Bank Negara 16,685,690,271
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,540,724,243
Liabiliti-liabiliti Lain 3,970,152,820
448,551,765,751
 
Rizab Antarabangsa pada 31 Mei 2018 bersamaan dengan USD108.5 bilion.
 
KUALA LUMPUR
7 Jun 2018International Reserves (with Main Components)
31 Mei 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 108.5
Rizab Mata Wang Asing 102.1
Kedudukan Rizab IMF 0.8
SDR 1.2
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.8