Cetak       Kongsi


BNM Statement of Assets & Liabilities

Di penutup perniagaan pada

2 Year Historical Chart
Current Asset Components Chart
Current Liability Components Chart

(Menurut Seksyen 12(1) Akta Bank Negara Malaysia 2009)

Aset RM  
Emas dan Pertukaran Asing serta Rizab-rizab Lain termasuk SDR 420,381,193,247 *
Kertas Kerajaan Malaysia 4,341,790,339
Deposit dengan Institusi Kewangan 568,563,500
Pinjaman dan Pendahuluan 7,105,267,786
Hartanah - Tanah dan Bangunan 4,177,203,593
Aset-aset Lain 7,800,768,908
444,374,787,373
 
Modal dan Liabiliti RM  
Modal Berbayar 100,000,000
Rizab 130,404,547,554
Mata Wang dalam Edaran 105,175,791,947
Deposit oleh:
          Institusi Kewangan
159,715,106,766
          Kerajaan Persekutuan
22,727,681,034
          Lain-lain
696,490,207
Kertas Bank Negara 14,884,552,295
Peruntukan Hak Pengeluaran Khas (SDR) 7,644,785,191
Liabiliti-liabiliti Lain 3,025,832,379
444,374,787,373
 
* Rizab Antarabangsa pada 14 September 2018 bersamaan dengan USD103.9 bilion.
 
KUALA LUMPUR
21 September 2018
NOR SHAMSIAH MOHD YUNUS
GABENOR


International Reserves (with Main Components)
14 September 2018
USD billion
Total Gross International Reserves 103.9
Rizab Mata Wang Asing 97.8
Kedudukan Rizab IMF 0.9
SDR 1.1
Emas 1.6
Lain-lain Aset Rizab 2.5