Cetak       Kongsi


Advance Release Calendar

Malaysian Flag
Last updated: 14 May 2018

Tarikh-tarikh yang dipaparkan di laman ini adalah jangkaan tarikh siaran bagi data yang terdapat di laman web DSBB-IMF, dan mungkin berubah. Maklumat lanjut berkenaan DSBB dan standard statistik yang diterimapakai oleh Malaysia boleh didapati di laman web DSBB-IMF.

Pegawai yang boleh dihubungi: En. Yew Tek Wooi, Bank Negara Malaysia, Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: +603 2690 7726 Talian Faks: +603 2697 0596 Emel: yewtw@bnm.gov.my

Kategori Data (dan perincian tersendiri, sekiranya berlainan)
Siaran*
Jun Jul Aug Sep
Sektor Benar ( Spesifikasi )
Akaun Negara
16
(Q2/18)
Indeks Pengeluaran
11
(Apr/18)
12
(May/18)
10
(Jun/18)
10
(Jul/18)
Pasaran Buruh : Guna Tenaga
10
(Q2/18)
Pasaran Buruh : Guna Tenaga (Data Bulanan)
12
(Apr/18)
16
(May/18)
10
(Jun/18)
14
(Jul/18)
Pasaran Buruh : Pengangguran
10
(Q2/18)
Pasaran Buruh : Pengangguran (Data Bulanan)
12
(Apr/18)
16
(May/18)
10
(Jun/18)
14
(Jul/18)
Pasaran Buruh : Gaji/Upah 11
(Apr/18)
12
(May/18)
10
(Jun/18)
10
(Jul/18)
Indeks Harga : Harga Pengguna
20
(May/18)
18
(Jun/18)
24
(Jul/18)
19
(Aug/18)
Indeks Harga : Harga Pengeluar
29
(May/18)
31
(Jun/18)
30
(Jul/18)
28
(Aug/18)
Sektor Fiskal ( Spesifikasi )
Kerajaan am atau operasi sektor awam
(Operasi sektor awam)
29
(2017)
Operasi Kerajaan pusat
29
(May/18)
31
(Jun/18)
30
(Jul/18)
28
(Aug/18)
Hutang Kerajaan pusat
16
(Q2/18)
Sektor Kewangan ( Spesifikasi )
Akaun analitis sektor perbankan
29
(May/18)
31
(Jun/18)
30
(Jul/18)
28
(Aug/18)
Akaun analitis bank pusat
14
(May/18)
13
(Jun/18)
14
(Jul/18)
14
(Aug/18)
Kadar faedah
Pasaran saham : Indeks harga saham
(Indeks Komposit Bursa Saham Kuala Lumpur)
Sektor Luaran ( Spesifikasi )
Imbangan pembayaran
16
(Q2/18)
Rizab antarabangsa dan mudahtunai mata wang asing
Rizab Antarabangsa
7,21
(May/31/18)
(Jun/14/18)
6,20
(Jun/29/18)
(Jul/13/18)
7,21
(Jul/31/18)
(Aug/15/18)
6,21
(Aug/30/18)
(Sep/14/18)
Templat rizab
29
(May/18)
31
(Jun/18)
30
(Jul/18)
28
(Aug/18)
Dagangan barangan
5
(Apr/18)
5
(May/18)
3
(Jun/18)
5
(Jul/18)
Kedudukan pelaburan antarabangsa
16
(Q2/18)
Hutang luar negara
16
(Q2/18)
Kadar Pertukaran Matawang Asing
Socio-demographic Data(Specifications)
Bilangan Penduduk
13
(2018)

Operasi kerajaan am atau sektor awam
Nota Tepat Masa: Prosedur pengumpulan data sekarang ialah sebahagian daripada penyediaan bajet yang dibentangkan di Parlimen pada bulan September. Opsyen fleksibiliti diambil untuk data sektor awam bukan kewangan. Walaupun begitu, Perbendaharaan sedang mengkaji semula prosedur dengan tujuan memastikan statistik boleh dikumpul dan disiarkan lebih awal, sebaiknya dalam tempoh 6 bulan selepas akhir tahun fiskal seperti yang ditentukan oleh SDDS.

Kadar faedah
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.

Pasaran saham: Indeks harga saham
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.

Rizab Antarabangsa
Nota: Kekerapan: Dua kali sebulan untuk rizab antarabangsa kasar.

Imbangan pembayaran
Nota: Kekerapan: Tidak berkenaan.

Kadar pertukaran
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.