Cetak       Kongsi


Advance Release Calendar

Malaysian Flag
Last updated: 4 Sep 2018

Tarikh-tarikh yang dipaparkan di laman ini adalah jangkaan tarikh siaran bagi data yang terdapat di laman web DSBB-IMF, dan mungkin berubah. Maklumat lanjut berkenaan DSBB dan standard statistik yang diterimapakai oleh Malaysia boleh didapati di laman web DSBB-IMF.

Pegawai yang boleh dihubungi: En. Yew Tek Wooi, Bank Negara Malaysia, Jalan Dato' Onn, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. Telefon: +603 2690 7726 Talian Faks: +603 2697 0596 Emel: yewtw@bnm.gov.my

Kategori Data (dan perincian tersendiri, sekiranya berlainan)
Siaran*
Sep Oct Nov Dec
Sektor Benar ( Spesifikasi )
Akaun Negara
16
(Q3/18)
Indeks Pengeluaran
7
(Jul/18)
11
(Aug/18)
9
(Sep/18)
12
(Oct/18)
Pasaran Buruh : Guna Tenaga
9
(Q3/18)
Pasaran Buruh : Guna Tenaga (Data Bulanan)
14
(Jul/18)
15
(Aug/18)
9
(Sep/18)
14
(Oct/18)
Pasaran Buruh : Pengangguran
9
(Sep/18)
Pasaran Buruh : Pengangguran (Data Bulanan)
14
(Jul/18)
15
(Aug/18)
8
(Sep/18)
14
(Oct/18)
Pasaran Buruh : Gaji/Upah 7
(Jul/18)
11
(Aug/18)
9
(Sep/18)
12
(Oct/18)
Indeks Harga : Harga Pengguna
19
(Aug/18)
24
(Sep/18)
23
(Oct/18)
19
(Nov/18)
Indeks Harga : Harga Pengeluar
28
(Aug/18)
31
(Sep/18)
30
(Oct/18)
31
(Nov/18)
Sektor Fiskal ( Spesifikasi )
Kerajaan am atau operasi sektor awam
(Operasi sektor awam)
Operasi Kerajaan pusat
28
(Aug/18)
31
(Sep/18)
30
(Oct/18)
31
(Nov/18)
Hutang Kerajaan pusat
16
(Q3/18)
Sektor Kewangan ( Spesifikasi )
Akaun analitis sektor perbankan
28
(Aug/18)
31
(Sep/18)
30
(Oct/18)
31
(Nov/18)
Akaun analitis bank pusat
14
(Aug/18)
12
(Sep/18)
14
(Oct/18)
14
(Nov/18)
Kadar faedah
Pasaran saham : Indeks harga saham
(Indeks Komposit Bursa Saham Kuala Lumpur)
Sektor Luaran ( Spesifikasi )
Imbangan pembayaran
16
(Q3/18)
Rizab antarabangsa dan mudahtunai mata wang asing
Rizab Antarabangsa
6,21
(Aug/30/18)
(Sep/14/18)
5,22
(Sep/28/18)
(Oct/15/18)

7,22
(Oct/31/18)
(Nov/15/18)
7,21
(Nov/30/18)
(Dec/14/18)

Templat rizab
28
(Aug/18)
31
(Sep/18)
30
(Oct/18)
31
(Nov/18)
Dagangan barangan
5
(Jul/18)
5
(Aug/18)
5
(Sep/18)
5
(Oct/18)
Kedudukan pelaburan antarabangsa
16
(Q3/18)
Hutang luar negara
16
(Q3/18)
Kadar Pertukaran Matawang Asing
Socio-demographic Data(Specifications)
Bilangan Penduduk

Operasi kerajaan am atau sektor awam
Nota Tepat Masa: Prosedur pengumpulan data sekarang ialah sebahagian daripada penyediaan bajet yang dibentangkan di Parlimen pada bulan September. Opsyen fleksibiliti diambil untuk data sektor awam bukan kewangan. Walaupun begitu, Perbendaharaan sedang mengkaji semula prosedur dengan tujuan memastikan statistik boleh dikumpul dan disiarkan lebih awal, sebaiknya dalam tempoh 6 bulan selepas akhir tahun fiskal seperti yang ditentukan oleh SDDS.

Kadar faedah
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.

Pasaran saham: Indeks harga saham
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.

Rizab Antarabangsa
Nota: Kekerapan: Dua kali sebulan untuk rizab antarabangsa kasar.

Imbangan pembayaran
Nota: Kekerapan: Tidak berkenaan.

Kadar pertukaran
Nota: Data harian disiarkan setiap hari.