LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Perkembangan Terkini Inisiatif PIN & PAY: Ready, Set and PIN  (23 Jun 2017)

Seperti yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia sebelum ini, mulai 1 Julai 2017, semua transaksi kad pembayaran  dalam negara perlu disahkan dengan menggunakan PIN. Pengesahan melalui tandatangan tidak akan lagi diterima  mulai tarikh tersebut.

Read More 

Keputusan Kabinet Mengenai Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI)  (22 Jun 2017)

Bank Negara Malaysia (BNM) mengalu-alukan pembentukan RCI oleh Kerajaan untuk menyiasat secara bebas insiden pertukaran asing (forex) dan sekali gus menyelesaikan isu yang telah berlaku lebih 25 tahun yang lalu.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Jun 2017  (22 Jun 2017)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD98.7 bilion (bersamaan dengan RM436.1 bilion) pada 15 Jun 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.2 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran Mei 2017) kini boleh dimuat turun  (15 Jun 2017)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Fahami Tentang Liberalisasi Insurans Motor.

Read More 

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan: Maklumat Terkini Pasaran Kewangan  (07 Jun 2017)

Aktiviti pasaran meningkat berikutan pengenalan pakej kedua langkah-langkah pembangunan pasaran kewangan. Minat sejagat yang lebih mendalam terhadap aset kewangan pasaran sedang pesat membangun juga menyebabkan peningkatan pelaburan bukan pemastautin ke dalam pasaran bon domestik, dengan jumlah lebih kecil ke dalam pasaran ekuiti.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Mei 2017  (07 Jun 2017)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD98.0 bilion (bersamaan dengan RM433.3 bilion) pada 31 Mei 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.1 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

Read More 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan April 2017  (31 Mei 2017)

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran April 2017) kini boleh dimuat turun  (30 Mei 2017)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Cabaran Kewangan Isi Rumah Miskin Bandar.

Read More 

Peringatan Mengenai Penipuan SMS dan Laman Sesawang Palsu yang Melibatkan Nama Bank Negara Malaysia  (04 Mei 2017)

Bank Negara Malaysia mengetahui mengenai SMS yang mendakwa dihantar oleh Bank Negara Malaysia. SMS itu mengarahkan penerimanya pergi ke laman sesawang tertentu dan meminta maklumat peribadi.

Read More 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Financial Technology Enabler Group

The Financial Technology Enabler Group (FTEG) was established by Bank Negara Malaysia (BNM) in June 2016 to support innovations that will improve the quality, efficiency and accessibility of financial services in Malaysia.

Read More

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More