LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Mac 2017  (28 April 2017)

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Mac 2017  (28 April 2017)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat tentang saiz, jenis dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta aliran masuk dan keluar pertukaran asing yang telah dianggarkan terlebih dahulu dan di luar jangkaan bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang. 

Read More 

Notis Penyalahgunaan Nama Bank Negara Malaysia Serta Nama dan Jawatan Pegawai-Pegawai Kanannya  (28 April 2017)

Berwaspada dan abaikan panggilan telefon, surat, SMS atau e-mel yang mendakwa dari Bank Negara Malaysia (BNM). BNM TIDAK AKAN menghubungi anda untuk sebarang skim pelaburan atau meminta maklumat perbankan peribadi anda.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 April 2017  (21 April 2017)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD95.7 bilion (bersamaan dengan RM423.2 bilion) pada 14 April 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.2 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

Read More 

Pelantikan Semula Dua Anggota Luar Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia  (19 April 2017)

Bank Negara Malaysia ingin mengumumkan pelantikan semula Dato’ Seri Dr. Noor Azlan bin Ghazali and Dr. Yeah Kim Leng sebagai anggota luar bagi Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia untuk tempoh dua tahun berkuat kuasa pada 1 April 2017.

Read More 

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan (FTEG) mempelawa orang ramai untuk menyertai Fintech Hacks  (17 April 2017)

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan (Financial Technology Enabler Group, FTEG) mengalu-alukan cadangan idea daripada orang ramai untuk menambah baik sektor kewangan melalui penggunaan inovasi dan teknologi.

Read More 

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan: Siri Kedua Inisiatif untuk Membangunkan Pasaran Kewangan Tempatan  (13 April 2017)

Jawatankuasa Pasaran Kewangan (Financial Markets Committee, FMC) bersama-sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) telah memantau dengan rapi dan mengkaji semula pembangunan pasaran kewangan tempatan dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam pasaran ini. FMC ingin mengumumkan beberapa inisiatif yang akan menggalakkan pasaran kewangan yang adil dan berkesan, menambah mudah tunai dalam pasaran bon, membantu aktiviti melindung nilai dan meningkatkan maklumat dan ketelusan pasaran.

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran Mac 2017) kini boleh dimuat turun  (12 April 2017)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Apa Itu Permainan Wang, Skim Ponzi Dan Skim Cepat Kaya?.

Read More 

Nasihat kepada Orang Ramai Mengenai Aplikasi Mudah Alih untuk Penjagaan Kesihatan dan Perbelanjaan Perubatan  (23 Mac 2017)

Bank Negara Malaysia telah mendapat maklumat bahawa Life Engineering iaitu sebuah program yang terdiri daripada aplikasi mudah alih untuk penjagaan kesihatan dan perbelanjaan perubatan telah dilancarkan baru-baru ini oleh Crowd Care Sdn. Bhd.

Read More 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Financial Technology Enabler Group

The Financial Technology Enabler Group (FTEG) was established by Bank Negara Malaysia (BNM) in June 2016 to support innovations that will improve the quality, efficiency and accessibility of financial services in Malaysia.

Read More

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More