LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Pengaturan Swap ASEAN antara Bank-bank Pusat dengan Pihak Berkuasa Monetari ASEAN Diperbaharui  (13 Okt 2017)

Bank-bank Pusat dan Pihak Berkuasa Monetari ASEAN telah bersetuju untuk memperbaharui memorandum persefahaman (MoU) mengenai Pengaturan Swap ASEAN (ASEAN Swap Arrangement, ASA) untuk tempoh dua tahun lagi mulai 17 November 2017. Pengaturan Swap ini memperuntukkan sokongan kewangan sebanyak USD2.0 bilion.

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran Ogos 2017) kini boleh dimuat turun  (06 Okt 2017)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Perancangan Kewangan untuk Bakal Ibu Bapa.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 29 September 2017  (06 Okt 2017)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia meningkat kepada USD101.2 bilion (bersamaan dengan RM427.7 bilion) pada 29 September 2017. Rizab dalam ringgit menurun disebabkan oleh penambahan nilai ringgit pada suku ketiga. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

Read More 

Keputusan Majlis Penasihat Shariah  (03 Okt 2017)

Majlis Penasihat Shariah (MPS) memutuskan bahawa majlis akad bagi bai` al-sarf (pertukaran mata wang) merujuk kepada suatu tempoh masa berlakunya pemeteraian kontrak pertukaran mata wang yang bermula dengan penawaran (ijab) dan diiringi dengan penerimaan (qabul) serta diakhiri dengan perpisahan (disengagement) pihak-pihak berkontrak secara fizikal atau konstruktif, atau pelepasan hak untuk membatalkan kontrak (takhayur). Serah terima mata wang dalam bai` al-sarf mestilah berlaku ketika majlis akad.

Read More 

Ucapan Alu-aluan oleh Timbalan Gabenor di Persidangan FOMCA 2017 ‘Ke Arah Strategi Pendidikan Kewangan yang Efektif untuk Malaysia’ ‘Merealisasikan Kesejahteraan Kewangan’  (03 Okt 2017)

Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk berucap pada persidangan FOMCA pagi ini. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada FOMCA atas inisiatif yang wajar diberikan pujian kerana dapat menarik penyertaan pihak-pihak berkepentingan yang menjadi peneraju dalam bidang celik kewangan pada hari ini. 

Read More 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Ogos 2017  (29 Sept 2017)

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Ogos 2017  (29 Sept 2017)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat tentang saiz, jenis dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta aliran masuk dan keluar pertukaran asing yang telah dianggarkan terlebih dahulu dan di luar jangkaan bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Read More 

Pelantikan Ketua Pengarah Baharu Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA)  (26 Sept 2017)

Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) ingin mengumumkan bahawa YAB Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, telah bersetuju dengan pelantikan Encik Danial Mah bin Abdullah sebagai Ketua Pengarah Labuan FSA yang baharu untuk tempoh tiga tahun berkuat kuasa pada 3 Oktober 2017.

Read More 

Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia Berkhidmat Semula di Bank Negara Malaysia  (26 Sept 2017)

Bank Negara Malaysia ingin mengumumkan bahawa Datuk Ahmad Hizzad Baharuddin  akan berkhidmat semula di Bank berikutan tamat tempoh beliau dipinjamkan ke Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan Financial Services Authority, Labuan FSA) selama enam tahun sebagai Ketua Pengarah.

Read More 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Financial Technology Enabler Group

The Financial Technology Enabler Group (FTEG) was established by Bank Negara Malaysia (BNM) in June 2016 to support innovations that will improve the quality, efficiency and accessibility of financial services in Malaysia.

Read More

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More