LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan Maklumat terkini Pasaran Kewangan

Jawatankuasa Pasaran Kewangan (FMC) ingin memberikan maklumat pasaran terkini susulan langkah-langkah yang dumumkan pada 2 Disember 2016. Meskipun masih terlalu awal untuk mengukur manfaat daripada inisiatif ini, reaksi pasaran adalah menggalakkan.

Read More

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 November 2016

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah RM399.6 bilion (bersamaan dengan USD96.4 bilion) pada 30 November 2016.

Read More

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan: Rangka Kerja Pejabat Luar Negeri Dilantik

Susulan langkah-langkah yang diumumkan pada 2 Disember 2016, Jawatankuasa Pasaran Kewangan (Financial Market Committee, FMC) ingin mengumumkan Rangka Kerja Pejabat Luar Negeri Dilantik (Appointed Overseas Office, AOO). Rangka kerja ini bertujuan memberikan fleksibiliti tambahan terhadap transaksi ringgit dengan membenarkan institusi kewangan bukan pemastautin yang dilantik oleh sebuah bank tempatan berlesen untuk membuat transaksi berturut-turut (back-to-back) bagi membantu penyelesaian perdagangan dan aset ringgit antara bukan pemastautin dengan pemastautin.

Read More

Gangguan teknikal perkhidmatan telefon Ibu Pejabat Bank Negara Malaysia

Talian utama telefon ke Ibu Pejabat Bank Negara Malaysia (BNM), Kuala Lumpur sedang mengalami masalah teknikal. Pihak penyedia perkhidmatan sedang berusaha untuk membaik pulih kerosakan tersebut. Kerja-kerja baik-pulih dijangka siap pada jam 2 petang, hari ini.

Read More

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan: Inisiatif untuk Membangunkan Pasaran Kewangan di Dalam Negeri

Sebagai sebahagian daripada strategi untuk memperluas dan memperdalam pasaran kewangan Malaysia, Jawatankuasa Pasaran Kewangan, dengan kerjasama Bank Negara Malaysia, ingin mengumumkan beberapa langkah yang bertujuan meningkatkan mudah tunai pasaran pertukaran asing mulai 5 Disember 2016.

Read More

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Oktober 2016

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Oktober 2016

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat tentang saiz, jenis dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta aliran masuk dan keluar pertukaran asing yang telah dianggarkan terlebih dahulu dan di luar jangkaan bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Read More

Buletin RINGGIT (Keluaran Oktober 2016) kini boleh dimuat turun

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Urus niaga mata wang asing (Forex) Haram

Read More

Buletin RINGGIT (Keluaran September 2016) kini boleh dimuat turun

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Melabur Dalam Skim Yang Tidak Dilesenkan

Read More

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Shariah Advisory Council of the Bank

The authoritative body in ascertainment of Shariah matters relating for Islamic financial business in Malaysia.

Read More