LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2019  (08 Jan 2020)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah sebanyak USD103.6 bilion pada 31 Disember 2019. 

Selanjutnya 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan November 2019  (31 Dis 2019)

Penerbitan bulanan ini mengandungi laporan ‘Sorotan Bulanan’ yang memaparkan isu penting mengenai perkembangan ekonomi dan kewangan dalam negeri bagi bulan tersebut serta penyiaran data bulanan meliputi bidang seperti kunci kira-kira disatukan (consolidated balance sheet) sistem perbankan, pasaran kewangan, insurans dan takaful, sektor luaran dan penunjuk makroekonomi Malaysia yang lain.

Selanjutnya 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada Akhir Bulan November 2019  (31 Dis 2019)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta jangkaan dan prospek aliran masuk dan keluar pertukaran asing bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Selanjutnya 

Draf Dedahan Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital  (27 Dis 2019)

Bank Negara Malaysia (Bank) hari ini mengeluarkan Draf Dedahan Rangka Kerja Pelesenan Bank Digital. Rangka kerja ini merupakan sebahagian daripada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Bank untuk membolehkan penggunaan teknologi yang inovatif dalam sektor kewangan. Pihak Bank bercadang untuk mengeluarkan sehingga sebanyak lima lesen kepada pemohon yang layak untuk menubuhkan bank digital yang menjalankan urusan perbankan konvensional atau secara Islam di Malaysia.

Selanjutnya 

Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah (MPS) ke-194 dan ke-195  (20 Dis 2019)

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-194 bertarikh 25 Jun 2019 dan mesyuarat ke-195 bertarikh 31 Julai 2019 telah memutuskan bahawa struktur semasa produk ar-rahnu yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam (IKI) berasaskan gabungan kontrak qard (pinjaman), rahn (cagaran), wadi`ah (simpanan) dan ujrah (upahsimpan) tidak memenuhi keperluan Syariah yang ditetapkan dalam Dokumen Polisi (PD) Rahn.

Selanjutnya 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 13 Disember 2019  (20 Dis 2019)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD103.3 bilion pada 13 Disember 2019.

Selanjutnya 

Persidangan BNM-OECD Mengenai Pendidikan Kewangan dan Perlindungan Pengguna kewangan di Asia Pasifik  (13 Dis 2019)

Bank Negara Malaysia dengan kerjasama Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menganjurkan Persidangan Mengenai Pendidikan Kewangan dan Perlindungan Pengguna Kewangan di Asia Pasifik 

Selanjutnya 

Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pengendali Perniagaan Perkhidmatan Wang Haram di Johor  (06 Dis 2019)

Pada 4 Disember 2019, Bank Negara Malaysia (BNM) dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia telah membuat serbuan terhadap lima premis di Johor kerana menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen di bawah seksyen 7(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 (MSBA).

Selanjutnya 

Buletin RINGGIT (Keluaran Bil. 6/2019) kini boleh dimuat turun  (05 Dis 2019)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Dana Khas Bank Negara Malaysia Untuk Pembelian Rumah Mampu Milik.

Selanjutnya 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Layari Laman Sesawang Baharu Housingwatch

Layari laman sesawang mikro Housingwatch ini bertujuan memberikan maklumat tepat pada masanya tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi permintaan dan bekalan rumah di Malaysia, bagi membolehkan keputusan dan perbincangan umum dalam isu ini d

Selanjutnya

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan

Kumpulan Penggerak Teknologi Kewangan (Financial Technology Enabler Group, FTEG) ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Jun 2016 untuk menyokong usaha-usaha inovasi yang akan meningkatkan mutu, kecekapan dan akses kepada perkhidmatan kewangan di

Selanjutnya

Pembiayaan Mikro

Skim pembiayaan mikro yang mampan, iaitu institusi kewangan yang menyertai skim ini menawarkan produk pembiayaan mikro yang mudah dan pantas kepada perusahaan mikro yang memiliki perniagaan berdaya maju.

Selanjutnya

Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia

Lokasi santai dan interaktif untuk mengetahui kepentingan numismatik, ekonomi, perbankan Islam dan perancangan kewangan.

Selanjutnya

AML/CFT

Ketahui lebih lanjut mengenai Pengubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan

Selanjutnya

Ringgit

Buletin RINGGIT merupakan penerbitan usaha bersama antara FOMCA dengan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini memberikan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu kewangan.

Selanjutnya