LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2018  (07 Jan 2019)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.4 bilion pada 31 Disember 2018. 

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran Disember 2018) kini boleh dimuat turun  (04 Jan 2019)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Mewariskan Harta Kepada Orang Tersayang.

Read More 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan November 2018  (31 Dis 2018)

Penerbitan bulanan ini mengandungi laporan ‘Sorotan Bulanan’ yang memaparkan isu penting mengenai perkembangan ekonomi dan kewangan dalam negeri bagi bulan tersebut serta penyiaran data bulanan meliputi bidang seperti kunci kira-kira disatukan (consolidated balance sheet) sistem perbankan, pasaran kewangan, insurans dan takaful, sektor luaran dan penunjuk makroekonomi Malaysia yang lain.

Read More 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan November 2018  (31 Dis 2018)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta jangkaan dan prospek aliran masuk dan keluar pertukaran asing bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 Disember 2018  (21 Dis 2018)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.4 bilion pada 14 Disember 2018. 

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 November 2018  (07 Dis 2018)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD102.0 bilion pada 30 November 2018. 

Read More 

Kenyataan Bersama Mengenai Pengawalseliaan Aset Digital di Malaysia  (06 Dis 2018)

Kenyataan akhbar bersama ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memberi penjelasan berkenaan pendekatan kawal selia bagi penawaran dan dagangan aset digital di Malaysia. Sehubungan ini, aset digital merujuk kepada mata wang digital dan token digital.

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran November 2018) kini boleh dimuat turun  (06 Dis 2018)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Risiko Jual Beli Kereta Secara Sambung Bayar.

Read More 

Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah (MPS) ke-188  (22 Nov 2018)

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-188 bertarikh 30 Oktober 2018 telah memutuskan bahawa cadangan model financial retakaful (FinRe) berdasarkan konsep hibah bithawab (hibah disertai dengan imbalan) di antara pengendali takaful dan pengendali takaful adalah tidak dibenarkan 

Read More 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

International Technical Cooperation

Find out more about BNM’s international technical cooperation programmes for central bankers and financial regulators.

Read More

Financial Technology Enabler Group

The Financial Technology Enabler Group (FTEG) was established by Bank Negara Malaysia (BNM) in June 2016 to support innovations that will improve the quality, efficiency and accessibility of financial services in Malaysia.

Read More

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More