LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

SC & BNM Tubuh Kumpulan Kerja Bersama Untuk Percepat Pendigitan Industri Broker Saham  (15 Mac 2018)

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) hari ini menubuhkan Kumpulan Pendigitan Industri Pembrokeran Saham (BRIDGe), satu kumpulan kerja bersama antara pengawal selia dan industri untuk mempercepat proses pendigitan industri pembrokeran saham.

Read More 

Pernyataan Kestabilan Kewangan  (14 Mac 2018)

Mesyuarat Jawatankuasa Kestabilan Kewangan (Financial Stability Committee, FSC) Bank Negara Malaysia pada 9 Mac 2018 menilai bahawa kedudukan kestabilan kewangan domestik berada dalam keadaan terpelihara dan mendapat sokongan yang baik daripada kedudukan institusi kewangan yang kukuh dan pasaran kewangan domestik yang teratur.

Read More 

Jualan Lelong Wang Peringatan dan Wang Kertas Ringgit Malaysia Bernombor Siri Istimewa  (07 Mac 2018)

Bank Negara Malaysia akan mengadakan jualan lelong wang peringatan dan wang kertas Ringgit Malaysia bernombor siri istimewa pada hari Sabtu, 10 Mac 2018, mulai 8.30 pagi di Auditorium Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia.

Read More 

Pernyataan Dasar Monetari  (07 Mac 2018)

Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) Bank Negara Malaysia hari ini membuat keputusan untuk mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada 3.25 peratus.

Read More 

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 28 Februari 2018  (07 Mac 2018)

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD103.7 bilion pada 28 Februari 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.2 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.
debt.

Read More 

Jualan wang peringatan di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia mulai 5 Mac 2018  (28 Feb 2018)

Wang peringatan akan mula dijual pada 5 Mac 2018 (Isnin) di Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia.

Read More 

Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Januari 2018  (28 Feb 2018)

Penerbitan bulanan ini mengandungi laporan ‘Sorotan Bulanan’ yang memaparkan isu penting mengenai perkembangan ekonomi dan kewangan dalam negeri bagi bulan tersebut serta penyiaran data bulanan meliputi bidang seperti kunci kira-kira disatukan (consolidated balance sheet) sistem perbankan, pasaran kewangan, insurans dan takaful, sektor luaran dan penunjuk makroekonomi Malaysia yang lain.

Read More 

Pemakluman Terperinci Rizab Antarabangsa pada akhir bulan Januari 2018  (28 Feb 2018)

Mengikut format Special Data Dissemination Standard (SDDS) Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF), butiran terperinci rizab antarabangsa memberikan maklumat tentang saiz, jenis dan kebolehgunaan rizab, dan aset mata wang asing lain, serta aliran masuk dan keluar pertukaran asing yang telah dianggarkan terlebih dahulu dan di luar jangkaan bagi Kerajaan Persekutuan dan Bank Negara Malaysia untuk tempoh 12 bulan akan datang.

Read More 

Buletin RINGGIT (Keluaran Disember 2017) kini boleh dimuat turun  (26 Jan 2018)

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Membeli Rumah Lelong.

Read More 

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Financial Technology Enabler Group

The Financial Technology Enabler Group (FTEG) was established by Bank Negara Malaysia (BNM) in June 2016 to support innovations that will improve the quality, efficiency and accessibility of financial services in Malaysia.

Read More

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More