Print       Share


Banknotes Security

Laporan Tahunan Takaful 2005

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku [PDF 2.5MB]  Lihat juga : Versi Bahasa Arab (keseluruhan buku) [PDF 2.6MB]
Konsep dan Operasi Perniagaan Takaful Am di Malaysia (Rencana Khas) [PDF 1.3M]   Lihat juga : Rencana Khas versi Bahasa Arab [PDF 1.2MB]
 
Misi, Surat Penyampaian [PDF 113K]
Perutusan Gabenor [PDF 103K]
Penunjuk [PDF 120K]
Bab 1: Prestasi Industri Takaful [PDF 587K]
Bab 2: Dasar dan Perkembangan [PDF 435K]

Lampiran [PDF 941K]

 • Perundangan Subsidiari di bawah Akta Takaful 1984 setakat 31 Disember 2005
 • Pengendali Takaful Berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 setakat 31 Disember 2005
 • Broker Takaful Berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 pada 31 Disember 2005
 • Ajuster Berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 pada 31 Disember 2005
 • Jawatankuasa Syariah di bawah Seksyen 8 Akta Takaful 1984 pada 31 Disember 2005
 • Carta Organisasi: Jabatan Perbankan Islam & Takaful dan Jabatan Penyeliaan Insurans pada 31 Disember 2005
 • Pekeliling dan Garis Panduan yang dikeluarkan kepada Industri Takaful sepanjang Tahun 2005
 • Tahun 2005 Sepintas Lalu
 • Glossari Istilah Takaful

Perangkaan Takaful Keluarga [PDF 331K]

 • TK 1 : Ringkasan Akaun Hasil: Pendapatan dan Perbelanjaan
 • TK 2 : Liabiliti dan Aset Kumpulan Wang Berkanun
 • TK 3 : Sijil-sijil Baru Dikeluarkan, Penamatan dan Sijil-sijil Berkuatkuasa pada Akhir Tahun
 • TK 4 : Ringkasan Laporan Penilaian

Perangkaan Takaful Am [PDF 643K]

 • TA 1 : Ringkasan Akaun Hasil: Pendapatan dan Perbelanjaan
 • TA 2 : Liabiliti dan Aset Kumpulan Wang Berkanun
 • TA 3 : Caruman
 • TA 4 : Tuntutan
 • TA 5 : Akaun Pengunderaitan