Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Gabenor

Seksyen 15 (1) Akta Bank Negara Malaysia 2009 memperuntukkan bahawa Gabenor hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Timbalan Gabenor oleh Menteri (yang bertanggungjawab terhadap kewangan negara). Sejak penubuhannya pada tahun 1959, Bank Negara Malaysia sudah mempunyai sembilan orang Gabenor.

Gabenor Sekarang

Datuk Nor Shamsiah binti Mohd Yunus
P.M.W.

(Berkuatkuasa  1 July 2018)

 

Senarai Gabenor Terdahulu

Klik untuk senarai penuh

Mei 2016 - Jun 2018
Tan Sri Muhammad bin Ibrahim

Mei 2000 - April 2016
Tan Sri Dato' Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz

September 1998 - April 2000
Tan Sri Dato' Seri Ali Abul Hassan bin Sulaiman

Mei 1994 - Ogos 1998
Tan Sri Dato' Ahmad bin Mohd Don

Jun 1985 - Mei 1994
Tan Sri Dato' Jaffar bin Hussein

Julai 1980 - Jun 1985
Tan Sri Abdul Aziz bin Taha 

Julai 1962 - Julai 1980
Tun Ismail bin Mohamed Ali

Januari 1959 - Julai 1962
Tan Sri W.H. Wilcock