Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Ahli Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah Bank terdiri daripada sebelas ahli dan bertanggungjawab untuk mengawasi pengurusan dan operasi Bank serta mengkaji semula prestasi Bank dalam usaha melaksanakan mandatnya. Anggota ex officio Lembaga ialah Gabenor, Timbalan Gabenor dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ahli Lembaga Pengarah lain terdiri daripada pemimpin-pemimpin ternama yang mempunyai pengalaman yang luas dalam sektor awam dan swasta.  Semua anggota, kecuali Timbalan Gabenor, dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Gabenor dilantik oleh Menteri Kewangan.  Lembaga Pengarah, dikehendaki mengikut statut, bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ahli Lembaga Pengarah pada masa ini ialah:

  

     
 

Gabenor dan Pengerusi

Nor Shamsiah binti Mohd Yunus

P.M.W.
     
 

Timbalan Gabenor

Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour, FCB

P.M.W.
     
 

Timbalan Gabenor

Chew Cheng Lian, FCB

     
 

Timbalan Gabenor

Marzunisham bin Omar

     
 

Asri bin Hamidin @ Hamidon  

D.S.A.P 

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

     
 

N. Sadasivan a/l N.N Pillay

D.P.M.P., J.S.M., K.M.N.

Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga

     
 

Lim Haw Kuang

P.N.B.S.

Pengerusi Jawatankuasa Risiko Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga

     
 

Sulaiman bin Mustafa 

D.P.M.T 

Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga

     
 

Chin Suit Fang 

 

Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

     
 
Dr. Nirmala Menon a/p Y.B. Menon
D.S.A.P

Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

     
 
Mohamed Azman bin Yahya
P.S.M., P.J.N., D.I.M.P

Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga