Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Struktur Organisasi

Gabenor merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank dan beliau dibantu oleh tiga Timbalan Gabenor dan lapan Penolong Gabenor.

Untuk lebih memahami struktur ini, sila rujuk pada carta organisasi Bank di bawah:


Untuk membaca dokumen ini,  anda perlukan Adobe™ Acrobat™ Reader™, yang boleh dimuat turun secara percuma di Laman Sesawang Adobe™. [Pergi ke sana]