Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Struktur Organisasi

Gabenor merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank dan beliau dibantu oleh dua Timbalan Gabenor dan lapan Penolong Gabenor.

Sebahagian besar daripada 36 jabatan/unit di Bank dikumpulkan menjadi lapan bahagian dan setiap Penolong Gabenor termasuk seorang Pengurus Besar, bertanggungjawab terhadap satu bahagian.

Untuk lebih memahami struktur ini, sila rujuk pada carta organisasi Bank di bawah:


Untuk membaca dokumen ini,  anda perlukan Adobe™ Acrobat™ Reader™, yang boleh dimuat turun secara percuma di Laman Sesawang Adobe™. [Pergi ke sana]