Cetak       Kongsi


Buletin RINGGIT (Keluaran Bil. 5/2019) kini boleh dimuat turun

Release Date: 07 Nov 2019

Artikel utama pada keluaran ini ialah Pelancaran Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan

Antara topik lain yang menarik termasuk :

  • Cara OFS Menyelesaikan Pertikaian Kewangan
  • MyKNP - Sediakan Khidmat Nasihat untuk Pembiayaan
  • Perlindungan Insurans / Takaful
  • Pernahkah Anda Diperdaya Ejen Pihak Ketiga Yang Menawarkan Rundingan Kewangan?
  • Jenayah Siber

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama di antara Bank Negara Malaysia dan FOMCA dan ia diterbitkan dua bulan sekali bermula 2019.

Buletin ini diterbitkan di dalam Bahasa Malaysia sahaja.

Klik pada pautan di bawah untuk muat turun :

Isu - Bil. 5/2019 [PDF]

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.