Cetak       Kongsi


Makluman Penting untuk Orang Ramai yang Berkunjung ke BNM LINK

Release Date: 18 Feb 2020

Berikutan kekhuatiran masyarakat berhubung dengan keadaan kesihatan awam yang sedang berlaku, orang ramai boleh mengemukakan pertanyaan dan aduan melalui:

  • eLINK (Borang Web)

          Lengkapkan borang web di https://telelink.bnm.gov.my/

Orang ramai juga boleh menghubungi:

BNMTELELINK (Pusat Hubungan)
Tel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK)
Luar Negara: + 603-21741717
Waktu operasi: 9.00 pagi - 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat)

Untuk Soalan Lazim mengenai perkara yang berkaitan dengan CCRIS, sila layari http://creditbureau.bnm.gov.my/BMfaqs.html

Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan interaksi secara bersemuka.

Terima kasih

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.