Print       Share


Kemudahan Pembiayaan untuk Membantu PKS yang Terjejas Akibat Wabak COVID-19

Release Date: 27 Mar 2020

Bank telah menerbitkan satu set Soalan-soalan Lazim berkenaan Tabung BNM untuk PKS: Kemudahan Pembiayaan untuk Membantu PKS yang Terjejas Akibat Wabak COVID-19.

  1. Soalan Lazim (kemas kini 30/3/2020)
  2. Langkah-Langkah Tambahan untuk Terus Menyokong PKS dan Individu yang Terjejas Akibat Wabak COVID-19

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.