Cetak       Kongsi


Laporan Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Pertama 2020

Release Date: 19 Oct 2020

Bank menerbitkan Tinjauan Kestabilan Kewangan untuk separuh pertama tahun 2020.

Laporan tersebut boleh diakses di pautan berikut: 
Laporan Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Pertama 2020
 

© Bank Negara Malaysia, 2020. All rights reserved.