Cetak       Kongsi


Dasar Pertukaran Asing

Tinjauan Keseluruhan

Malaysia terus mengekalkan peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing (Foreign Exchange Administration, FEA) yang liberal terutamanya langkah-langkah kehematan untuk menyokong objektif makroekonomi yang menyeluruh bagi memelihara  kestabilan monetari dan kewangan.

Bank Negara Malaysia (Bank) komited untuk memastikan peraturan FEA terus menyokong dan meningkatkan daya saing ekonomi dengan mewujudkan persekitaran yang lebih menyokong dan memudahkan kegiatan perdagangan, perniagaan dan pelaburan.

Ringkasan Peraturan FEA

  1. Peraturan untuk Bukan Pemastautin[ PDF]
  2. Peraturan untuk Pemastautin [PDF]