Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Julai 2017

No Ruj : 08/17/05 07 Aug 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Isnin 07 Ogos 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD99.4 bilion (bersamaan dengan RM427.0 bilion) pada 31 Julai 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Julai 2017

Bank Negara Malaysia
07 Aug 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.