Cetak       Kongsi


Bank Negara Malaysia mengeluarkan dokumen dasar untuk mata wang digital

No Ruj : 02/18/07 27 Feb 2018 Embargo : Untuk Siaran Segera    

Bank Negara Malaysia ("Bank") hari ini mengeluarkan Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembanterasan Pembiayaan Keganasan untuk Mata Wang Digital (Sektor 6) yang telah mengambil kira maklum balas yang diterima semasa tempoh rundingan awam mengenai draf pendedahan yang dikeluarkan pada 14 Disember 2017. Dasar ini bertujuan untuk memastikan bahawa langkah-langkah berkesan disediakan terhadap risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang berkaitan dengan penggunaan mata wang digital dan untuk meningkatkan ketelusan bagi aktiviti mata wang digital di Malaysia.

Bank menerima maklum balas daripada wakil pengurup mata wang digital sedia ada, persatuan industri, firma undang-undang, institusi kewangan, ahli akademik serta individu yang berminat.

Maklum balas yang diterima daripada responden terutamanya tertumpu pada obligasi yang dikenakan ke atas pengurup mata wang digital, termasuk perniagaan yang menyediakan perkhidmatan perantara yang melibatkan mata wang digital. Bank ingin mengingatkan semula bahawa seruan terhadap obligasi pelaporan dalam perniagaan pertukaran mata wang digital tidak dengan apa-apa cara memberi konotasi keizinan, pelesenan, pengesahan atau sokongan oleh Bank dari mana-mana entiti yang terlibat dalam penyediaan perkhidmatan pertukaran mata wang digital. Jika berkaitan, perkara-perkara tersebut telah diperjelaskan lagi dalam dokumen dasar itu.

Orang ramai diingatkan bahawa mata wang digital tidak sah diperlakukan di Malaysia. Sehubungan itu, perniagaan mata wang digital tidak dilindungi oleh standard atau pengaturan amalan kehematan dan pasaran yang terpakai kepada institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank. Orang ramai dinasihati supaya menilai dengan berhati-hati risiko yang berkaitan dengan urusan dalam mata wang digital.

Mana-mana individu yang menjalankan aktiviti yang melibatkan mata wang digital harus merujuk butir-butir dalam dasar untuk menentukan kegunaannya dan mematuhi dasar itu dengan sewajarnya. Individu yang dilindungi di bawah dasar ini sebagai institusi pelapor diharap dapat mematuhi peruntukan Akta Syarikat 2016 termasuk keperluan untuk dimasukkan atau didaftarkan.

Seperti yang digambarkan dalam dokumen dasar, Bank akan terus memantau perkembangan dalam perkara ini melalui data yang dikemukakan kepada Bank, dan Bank boleh menerbitkan maklumat yang berkaitan untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang risiko yang berkaitan dengan aktiviti mata wang digital.

Orang ramai boleh mengakses dokumen dasar serta senarai soalan lazim dan maklum balas di laman sesawang Bank.


Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
27 Feb 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.