Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 13 April 2018

No Ruj : 04/18/05 20 Apr 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 20 April 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD110.0 bilion pada 13 April 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.7 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 13 April 2018

Bank Negara Malaysia
20 Apr 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.