Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Mei 2019

No Ruj : 06/19/01 11 Jun 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Selasa 11 Jun 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah sebanyak USD102.3 bilion pada 31 Mei 2019. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.3 bulan import tertangguh dan 1.1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Mei 2019

Bank Negara Malaysia
11 Jun 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.