Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 28 Jun 2019

No Ruj : 07/19/01 05 Jul 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 05 Julai 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD102.7 bilion pada 28 Jun 2019. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan suku tahunan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.3 bulan import tertangguh dan 1.2 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 28 Jun 2019

Bank Negara Malaysia
05 Jul 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.